พ.ต.อ.ฐปพน เกิดภู่ ผกก.สภ.แม่อาย พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์  
ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านสุขฤทัย หมู่ 11 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในอำเภอแม่อาย