พ.ต.อ.ฐปพน เกิดภู่ ผกก.สภ.แม่อาย ได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
โดยมี ร.ต.ท.บุญรุ่ง แสนศรี รอง สวป.ฯ , ด.ต.วีรชัย วงศกรรุ่งเรือง ผบ.หมู่(ป.)ฯ
บรรยายให้ความรู้ ถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก
ณ โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.58 เวลา 13.00 - 15.30 น.