พ.ต.อ.ฐปพน เกิดภู่ ผกก.สภ.แม่อาย ได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
นำโดย พ.ต.ท.ธวัช พิทักษ์กิตติกร สว.อก.ฯ พร้อมกำลังร่วมงานวันยาเสพติดโลก
25 มิ.ย.58 ณ โรงเรียนบ้านแม่ฮ่าง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่