ถวายเทียนพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2558   
พ.ต.อ.ฐปพน เกิดภู่ ผกก.สภ.แม่อาย พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.แม่อาย
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดใหม่ปู่แช่ ต.แม่อาย เพื่อเป็นการปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีแก่ข้าราชการตำรวจ