พ.ต.อ.ฐปพน เกิดภู่ ผกก.สภ.แม่อาย นำข้าราชการตำรวจร่วมถวายเทียนพรรษา  
ณ วัดพระธาตุแสงรุ้ง ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
เพื่อเป็นพุทธบูชา และเป็นการปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีแก่ข้าราชการตำรวจ