พ.ต.ท.ธวัช พิทักษ์กิตติกร สว.อก.ฯ , ชุดมวลชนสัมพันธ์ สภ.แม่อาย   บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ , พิษภัยของยาเสพติด และกฎหมายที่ควรรู้ และร่วมกับ คณะ กต.ตร.สภ.แม่อาย , คุณนายวรนาถ อุตบุรี , สจ.วัฒนา สุวรรณ , อบต.สนต้นหมื้อ , อาจารย์วีระพันธ์ เวทะธรรม อดีต ผอ.รร.ปางต้นเดื่อ , มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนสันต้นหมื้อ จำนวน 14 ทุน ทุนละ 500 บาท , และ คุณบุญส่ง ดวงดี กต.ตร.สภ.แม่อาย มอบรองเท้าแตะ ให้กับนักเรียน จำนวน 240 คู่