พ.ต.ท.สมชาย อินทะวงศ์ รอง ผกก.ป.ฯ, พ.ต.ท.ภราดร สุรวิชัย สวป.ฯ, พ.ต.ท.ธวัช พิทักษ์กิตติกร สว.อก.ฯ , ร.ต.อ.นพดล คุณรัตน์ , ร.ต.ต.บุญเลิศ ทิพย์ศรีบุตร รอง สวป.ฯ , ชุดมวลชนสัมพันธ์ สภ.แม่อาย , อาสาสมัครตำรวจบ้าน ต.บ้านหลวง   บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ , พิษภัยของยาเสพติด  ,  กฎหมายจราจร  และกฎหมายที่ควรรู้  ,  ตัดผมให้กับเด็กนักเรียน   ,   คุณรื่น พ่วงพลับ   หัวหน้าหน่วย ธกส.สันต้นหมื้อ  บรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมกับ คุณบุญส่ง ดวงดี ตัวแทน คณะ กต.ตร.สภ.แม่อาย , คุณนายวรนาถ อุตบุรี , กำนัน ต.บ้านหลวง , นายก อบต.บ้านหลวง , คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่าก๊อ , ผอ.โรงเรียนบ้านป่าก๊อ  มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าก๊อ ต.บ้านหลวง จำนวน 20 ทุน ทุนละ 500 บาท เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.54