พ.ต.ท.ธวัช พิทักษ์กิตติกร สว.อก.ฯ , ชุดมวลชนสัมพันธ์ สภ.แม่อาย , อาสาสมัครตำรวจบ้าน ต.บ้านหลวง   บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ , พิษภัยของยาเสพติด , กฎหมายจราจร และกฎหมายที่ควรรู้ , ตัดผมให้กับเด็กนักเรียน , คุณรื่น พ่วงพลับ หัวหน้าหน่วย ธกส.สันต้นหมื้อ บรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมกับ คุณบุญส่ง ดวงดี ตัวแทน คณะ กต.ตร.สภ.แม่อาย , คุณนายวรนาถ อุตบุรี , กำนัน ต.บ้านหลวง , นายก อบต.บ้านหลวง , ประธานสภาบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง , ผอ.โรงเรียนบ้านป่าแดง  มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าแดง ต.บ้านหลวง จำนวน 28 ทุน ทุนละ 500 บาท เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2554