พ.ต.ท.ธวัช พิทักษ์กิตติกร สว.อก.ฯ , ร.ต.อ.นพดล คุณรัตน์ รอง สวป.ฯ , ชุดมวลชนสัมพันธ์ สภ.แม่อาย , สายตรวจตู้ยามสันต้นหมื้อ   บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ , พิษภัยของยาเสพติด , กฎหมายจราจร และกฎหมายที่ควรรู้ , ตัดผมให้กับเด็กนักเรียน และร่วมกับ คุณสำราญ นวลแก้ว เจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นอำเภอแม่อาย , คุณวิจิตรฯ คณะกรรมการโรงเรียนบ้านสันปอธง , ผู้ใหญ่บ้านสันปอธง , รองประธานสภาบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง  มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านสันปอธง , โรงเรียนบ้านหลวง , โรงเรียนบ้านโล๊ะ  
รวมจำนวน 15 ทุน ทุนละ 500 บาท เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2554