[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
 


  
โรคเก๊า
โดย : Dr. Prasert Chankaet   เมื่อวันที่ : พุธ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560   


โรคเก๊า

https://www.honestdocs.co/gout-cause-and-prevention
https://www.honestdocs.co

เกาต์ หรือ เก๊าท์ (Gout) เป็นโรคปวดข้อเรื้อรังชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยโรคหนึ่ง (พบได้ประมาณ 2-4 คน ใน 1,000 คน[1]) จัดเป็นโรคของผู้ใหญ่ในวัยตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป โดยอายุ 40-60 ปี จะพบโรคนี้ได้ประมาณ 2% และอายุ 60 ปีขึ้นไป จะพบได้ประมาณ 4% สังเกตได้ว่ายิ่งอายุมากขึ้นโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ก็มากขึ้นตามไปด้วย[2] มักพบได้ในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงประมาณ 9-10 เท่า[1] ส่วนในผู้หญิงจะพบได้น้อย หรือถ้าพบก็มักจะเป็นผู้หญิงหลังวัยหมดประจำเดือนไปแล้ว (มักเริ่มเป็นเมื่ออายุ 55 ปีขึ้นไป) โดยทั่วไปมักเกิดกับข้อเพียงข้อเดียว ในบางครั้งอาจเกิดกับหลายข้อได้พร้อม ๆ กันก็ได้ แต่ข้อที่พบได้บ่อยมากที่สุดคือ นิ้วหัวแม่เท้า
สาเหตุของโรคเกาต์
โรคเกาต์เป็นโรคที่เกิดจากการที่ร่างกายมีกรดยูริกในเลือดสูงอยู่เป็นเวลานานจนเกิดการตกผลึกของยูเรตตามเนื้อเยื่อต่าง ๆ เช่น ข้อ (ทำให้เกิดข้ออักเสบ) ไต (ทำให้เกิดนิ่วในไตและไตวาย) ส่วนสาเหตุที่ทำให้กรดยูริกในเลือดสูงก็เนื่องมาจาก ร่างกายสร้างกรดยูริกมากกว่าปริมาณที่ขับออก (นอกจากกรดยูริกในเลือดสูงจะเป็นผลมาจากการที่ร่างกายขาดยีนในการสลายกรดยูริกแล้ว ยังพบว่าอาจเป็นผลมาจากอาหารที่รับประทานเข้าไป โดยเฉพาะอาหารที่มีสารพิวรีนสูง และจากขบวนการสลายสารพิวรีนในร่างกาย โดยการสลายโปรตีนและได้สารพิวรีนออกมา ซึ่งกรดยูริกในร่างกายส่วนใหญ่จะเกิดจากกระบวนการนี้) หรือเกิดจากการที่ร่างกายสร้างกรดยูริกเป็นปกติแต่ปริมาณที่ขับออกจากร่างกายมีน้อยกว่า (กรดยูริกที่สร้างขึ้นจะมีการขับออกจากร่างกายได้ 2 ทางหลัก คือ ขับออกทางระบบทางเดินอาหาร ซึ่งจะขับออกได้ประมาณ 1 ใน 3 และส่วนที่เหลือจะขับออกทางไตได้ประมาณ 2 ใน 3 ของปริมาณกรดยูริกที่ร่างกายสร้างได้ในแต่ละวัน ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ประมาณ 90% จะมีความผิดปกติในการขับกรดยูริกออกทางไต) ส่วนสาเหตุอื่น ๆ หรือสาเหตุที่ทำให้ข้ออักเสบเป็นซ้ำใหม่ คือ
ความผิดปกติทางพันธุกรรมจากการขาดเอนไซม์บางตัวหรือเอนไซม์บางตัวทำงานมากเกินไป เพราะผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้มักพบว่ามีพ่อแม่ญาติพี่น้องเป็นโรคนี้ด้วย
เกิดจากโรคบางชนิดที่ส่งผลให้มีกรดยูริกในเลือดสูง เช่น โรคมะเร็ง มะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคเลือด โรคทาลัสซีเมีย โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง รวมไปถึงการใช้ยารักษามะเร็งหรือฉายรังสี เป็นต้น
เกิดจากไตขับกรดยูริกได้น้อยลง เช่น เป็นโรคไต ภาวะไตวาย ตะกั่วเป็นพิษ
เกิดจากโรคต่อมไร้ท่อบางชนิด เช่น ไฮโปไทรอยด์ (ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน, ภาวะขาดไทรอยด์) เพราะส่งผลให้มีกรดยูริกในเลือดสูง
เกิดจากเพศ เนื่องจากพบโรคนี้ได้ในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
การดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ โดยเฉพาะเบียร์ เพราะแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ลดการขับกรดยูริกออกทางไตหรือทางปัสสาวะ หลังการดื่มจึงทำให้ไตขับกรดยูริกได้น้อยลง กรดยูริกจึงคั่งอยู่ในเลือดสูงกว่าปกติ
การรับประทานอาหารที่ให้กรดยูริก (สารพิวรีน) สูงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ หรือการรับประทานอาหารที่หมักด้วยยีสต์ (Yeast คือ เชื้อราบางชนิดที่ใช้ในการหมักอาหารและเครื่องดื่ม) เพราะเป็นสาเหตุทำให้มีกรดยูริกในเลือดสูง
ความอ้วนหรือภาวะน้ำหนักตัวเกิน โดยอาจสัมพันธ์กับภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินที่ส่งผลให้เกิดโรคอ้วน (Insulin resistance)
เกิดจากการได้รับบาดเจ็บที่ข้อกระดูก การกระทบกระแทกที่ข้อ
อากาศเย็น หรืออากาศเปลี่ยนแปลง เช่น ช่วงเช้า หรือช่วงก่อนฝนตก
การติดเชื้อของร่างกาย
ผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางชนิด อาจกระตุ้นให้อาการกำเริบได้ เพราะยาบางชนิดมีผลทำให้ไตขับกรดยูริกออกทางปัสสาวะได้น้อยลง เช่น แอสไพริน (Aspirin), ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ (Hydrochlorothiazide – HCTZ), ไซโคลสปอริน (Cyclosporin), เลโวโดปา (Levodopa) เป็นต้น
หมายเหตุ : กรดยูริก หรือ กรดยูริค (Uric acid) เป็นสารชนิดหนึ่งที่เป็นผลมาจากการเผาผลาญสารพิวรีน (Purine) ซึ่งเป็นสารที่พบได้มากในสัตว์ปีก เครื่องในสัตว์ เนื้อแดง อาหารทะเล ยีสต์ พืชผักหน่ออ่อนหรือยอดอ่อน และเป็นผลมาจากการสลายตัวของเซลล์ในร่างกาย จึงเป็นสิ่งที่พบได้เป็นปกติในเลือดของคนเรา และจะถูกขับออกทางไต แต่ถ้าหากร่างกายมีการสร้างกรดยูริกมากเกินไปหรือไตขับกรดยูริกได้น้อยลง ก็จะทำให้ร่างกายมีกรดยูริกคั่งอยู่มากผิดปกติ ซึ่งจะตกผลึกสะสมอยู่ตามข้อ ผิวหนัง ไต และอวัยวะอื่น ๆ ทำให้เกิดอาการไม่สบายต่าง ๆ (โรคเกาต์ หมายถึง ภาวะที่มีการเกาะของยูริกที่ข้อจนทำให้เกิดอาการอักเสบ ปวดบวม แดง ร้อน ผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์อาจมีกรดยูริกในเลือดสูงหรือปกติก็ได้ และผู้ที่มีกรดยูริกในเลือดสูงก็ไม่จำเป็นต้องโรคนี้เสมอไป)
อาการของโรคเกาต์
ผู้ป่วยจะมีอาการปวดข้ออย่างรุนแรง ซึ่งจะเกิดขึ้นทันทีแบบฉับพลัน (มักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน 1 วัน) ถ้าเป็นการปวดครั้งแรกมักจะเป็นเพียงข้อเดียว ซึ่งข้อที่พบว่าปวดกันมาก คือ นิ้วหัวแม่เท้า (ส่วนข้อเท้า ข้อเข่า ก็อาจพบได้บ้างในผู้ป่วยบางราย) โดยข้อที่ปวดจะมีอาการบวมและเจ็บมากจนเดินไม่ไหว ผิวหนังในบริเวณนั้นจะตึง บวม แดง ร้อน ปวดมาก และเจ็บมากเมื่อสัมผัสถูก และจะพบลักษณะจำเพาะ คือ เมื่ออาการเริ่มจะทุเลาลง ผิวหนังในบริเวณที่ปวดนั้นจะลอกและคัน
โรคเกาต์อาการโรคเก๊าโรคเก๊าท์สาเหตุโรคเก๊าท์
ในการปวดข้อครั้งแรก ผู้ป่วยมักจะเป็นอยู่เพียงไม่กี่วัน แม้จะไม่ได้รับการรักษาก็จะค่อย ๆ หายไปได้เอง
ในบางครั้งผู้ป่วยอาจมีอาการไข้ หนาวสั่น ใจสั่น ชีพจรเต้นเร็ว มีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร
ผู้ป่วยมักจะเริ่มมีอาการปวดในตอนกลางคืน และมักจะเป็นหลังจากดื่มแอลกอฮอล์ หรือหลังกินเลี้ยง หรือหลังกินอาหารมากผิดปกติ หรือเดินสะดุด และในบางครั้งผู้ป่วยอาจมีอาการขณะที่มีภาวะเครียดทางจิตใจ เป็นโรคติดเชื้อ หรือได้รับการผ่าตัดด้วยสาเหตุอื่น
ถ้าผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาหรือควบคุมโรคให้ดี ในระยะแรก ๆ อาการอาจกำเริบทุก 1-2 ปี โดยจะเป็นที่ข้อเดิม แต่ต่อมาจะเป็นถี่ขึ้นเรื่อย ๆ เช่น ทุก 4-6 เดือน แล้วเป็นทุก 2-3 เดือน จนกระทั่งเป็นทุกเดือน หรือเดือนละหลายครั้ง และระยะการปวดจะนานวันมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่น กลายเป็น 7-14 วัน จนกระทั่งปวดนานขึ้นเป็นหลายสัปดาห์หรือปวดตลอดเวลา ส่วนข้อที่ปวดก็จะเพิ่มจากข้อเดียวเป็น 2-3 ข้อ เช่น ข้อมือ ข้อศอก ข้อเข่า ข้อเท้า นิ้วมือ นิ้วเท้า จนกระทั่งเป็นเกือบทุกข้อ
ในระหลัง ๆ เมื่อข้ออักเสบหลายข้อขึ้น ผู้ป่วยมักจะสังเกตว่ามีปุ่มก้อนขึ้นที่บริเวณที่เคยอักเสบบ่อย ๆ เช่น ข้อนิ้วเท้า ข้อนิ้วมือ ข้อศอก ข้อเข่า รวมทั้งที่หู เรียกว่าปุ่มโรคเกาต์หรือตุ่มโทฟัส (Tophus หรือ Tophi) ซึ่งเป็นแหล่งสะสมของกรดยูริก ปุ่มก้อนนี้จะโตขึ้นเรื่อย ๆ จนบางครั้งแตกออกเป็นสารขาว ๆ คล้ายกับชอล์กหรือยาสีฟันไหลออกมา กลายเป็นแผลเรื้อรัง หายช้า และในที่สุดข้อต่าง ๆ ก็จะค่อย ๆ พิการจนใช้งานไม่ได้
ยารักษาโรคเก๊า
ภาวะแทรกซ้อนของโรคเกาต์
กลายเป็นโรคเกาต์เรื้อรังเมื่อไม่ไปพบแพทย์อย่างต่อเนื่อง หรือเกิดปุ่มผลึกกรดยูริกในเนื้อเยื่อต่าง ๆ จนส่งผลเสียต่อบุคลิกและภาพลักษณ์
ถ้าผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษา อาจทำให้เกิดภาวะข้อพิการ นิ่วในทางเดินปัสสาวะ (พบได้ประมาณ 25%) ซึ่งอาจทำให้เกิดการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะแทรกซ้อนตามมาได้
ผู้ป่วยโรคเกาต์มักจะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง และภาวะหลอดเลือดแดงแข็งมากกว่าคนปกติ (สันนิษฐานว่าอาจมีความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ของโรคเหล่านี้ร่วมกับโรคเกาต์) และถ้าหากผู้ป่วยไม่ได้ควบคุมโรคเหล่านี้ให้ดี ปล่อยให้เป็นแบบเรื้อรัง ในที่สุดก็อาจจะกลายเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดสมองตีบ และไตวายจนเสียชีวิตได้
การวินิจฉัยโรคเกาต์
แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคนี้ได้โดยดูจากประวัติอาการต่าง ๆ ประวัติการรับประทานอาหารหรือยาบางชนิด ประวัติการเป็นโรคเกาต์ของคนในครอบครัว การเป็นโรคเรื้อรังต่าง ๆ การตรวจร่างกาย ซึ่งข้อที่ปวดของผู้ป่วยจะมีลักษณะบวมแดงร้อน ผู้ป่วยอาจมีไข้ร่วมด้วย ในบางรายอาจพบตุ่มโทฟัส และการตรวจเลือดเพื่อดูระดับของกรดยูริก อาจมีตรวจภาพข้อที่เกิดโรคด้วยการเอกซเรย์ด้วยในบางราย แต่ที่แน่นอน คือ แพทย์จะเจาะดูดน้ำจากข้อไปตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งถ้าพบผลึกของยูเรตแพทย์ก็จะวินิจฉัยว่าเป็นโรคเกาต์
อาการข้ออักเสบเฉียบพลันแบบโรคเกาต์ หากตรวจพบระดับยูริกในเลือดปกติ แพทย์จะเจาะดูดน้ำจากข้อไปตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ด้วย ถ้าพบผลึกของยูเรตแพทย์จะวินิจฉัยว่าเป็นโรคเกาต์ แต่ถ้าสิ่งที่ตรวจพบเป็นผลึกของแคลเซียมไพโรฟอสเฟต (Calcium pyrophosphate) แพทย์จะวินิจฉัยว่าเป็น “โรคเกาต์เทียม” (Pseudogout) ซึ่งผู้ป่วยมักจะมีอาการไข้ ปวดข้อ ข้ออักเสบเฉียบพลันกำเริบเป็นครั้งคราวคล้ายโรคเกาต์ แต่โรคนี้ส่วนใหญ่แล้วจะทุเลาลงได้โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน (ในเรื่องนี้ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงอย่างละเอียดในบทความต่อไป)


เข้าชม : 324


ความคิดเห็นที่ 1
อาทิตย์ ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 10:47:14
buy brand cialis 10 mg

buy cialis

<a href="http://buyfscialisonline.com/">buy cialis online</a>

only here cialis on sale
โดย : Germaslady    ไอพี : 144.76.242.3


ความคิดเห็นที่ 2
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 13:20:04
http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor <a href="http://usbuy-ventolin.com/">usbuy-ventolin.com.ankor</a> http://generic-levitracheapest-price.com/
โดย : epehoracah    ไอพี : 91.200.12.143


ความคิดเห็นที่ 3
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 13:26:30
http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor <a href="http://usbuy-ventolin.com/">usbuy-ventolin.com.ankor</a> http://generic-levitracheapest-price.com/
โดย : afatifocoz    ไอพี : 91.200.12.106


ความคิดเห็นที่ 4
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 13:28:30
http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor <a href="http://usbuy-ventolin.com/">usbuy-ventolin.com.ankor</a> http://generic-levitracheapest-price.com/
โดย : acoxeuas    ไอพี : 91.200.12.7


ความคิดเห็นที่ 5
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 13:33:45
http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor <a href="http://usbuy-ventolin.com/">usbuy-ventolin.com.ankor</a> http://generic-levitracheapest-price.com/
โดย : ifirolelojeyu    ไอพี : 91.200.12.143


ความคิดเห็นที่ 6
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 13:40:19
http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor <a href="http://usbuy-ventolin.com/">usbuy-ventolin.com.ankor</a> http://generic-levitracheapest-price.com/
โดย : ivuhiqufafiyi    ไอพี : 91.200.12.106


ความคิดเห็นที่ 7
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 13:42:03
http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor <a href="http://usbuy-ventolin.com/">usbuy-ventolin.com.ankor</a> http://generic-levitracheapest-price.com/
โดย : afiozio    ไอพี : 91.200.12.7


ความคิดเห็นที่ 8
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 14:09:22
http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor <a href="http://usbuy-ventolin.com/">usbuy-ventolin.com.ankor</a> http://generic-levitracheapest-price.com/
โดย : osopofiwaowe    ไอพี : 91.200.12.106


ความคิดเห็นที่ 9
ศุกร์ ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 13:48:16
http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor <a href="http://usbuy-ventolin.com/">usbuy-ventolin.com.ankor</a> http://generic-levitracheapest-price.com/
โดย : oxikaci    ไอพี : 91.200.12.106


ความคิดเห็นที่ 10
ศุกร์ ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 14:01:29
http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor <a href="http://usbuy-ventolin.com/">usbuy-ventolin.com.ankor</a> http://generic-levitracheapest-price.com/
โดย : ubileqewe    ไอพี : 91.200.12.106


ความคิดเห็นที่ 11
เสาร์ ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 21:51:33
quick and fast loans for bad credit

personal loans

<a href="http://soloadvance.com/"> cash advance</a>

best payday loan lenders not brokers
โดย : Soloslady    ไอพี : 136.243.102.16


ความคิดเห็นที่ 12
พุธ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 00:45:23
cialis ubernachtung

<a href=http://cheapscialis.com/>cheap cialis</a>

<a href="http://cheapscialis.com/">cheap cialis</a>

where to buy cialis online
โดย : Cesarslady    ไอพี : 136.243.102.16


ความคิดเห็นที่ 13
พุธ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 00:50:46
cialis buying guide

<a href=http://cheapscialis.com/>buy cialis</a>

<a href="http://cheapscialis.com/">buy cialis online</a>

secure med cialis
โดย : Cesarslady    ไอพี : 144.76.242.5


ความคิดเห็นที่ 14
พุธ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 17:21:01
cialis generico acquisto

<a href=http://cialisolas.com/>buy cialis</a>

<a href="http://cialisolas.com/">cialis price</a>

i use it cialis tablets sale
โดย : Jkosslady    ไอพี : 144.76.242.5


ความคิดเห็นที่ 15
พุธ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 23:34:34
cialis uk suppliers

http://cialisolas.com/ - cialis online

<a href="http://cialisolas.com/">buy cialis</a>

cialis per ragazzi
โดย : Jkosslady    ไอพี : 144.76.132.73


ความคิดเห็นที่ 16
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 07:18:40
cialis ophalen

http://cialisolas.com/ - cialis for sale

<a href="http://cialisolas.com/">cialis price</a>

cialis ophalen
โดย : Jkosslady    ไอพี : 144.76.132.73


ความคิดเห็นที่ 17
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 08:03:41
cialis tomar media pastilla

<a href=http://cialisolas.com/>buy cialis online</a>

<a href="http://cialisolas.com/">cialis coupon</a>

cialis prescription 20mg
โดย : Jkosslady    ไอพี : 144.76.242.5


ความคิดเห็นที่ 18
ศุกร์ ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 01:42:50
cialis non prescription online

<a href=http://cialisolas.com/>cialis for sale</a>

<a href="http://cialisolas.com/">cialis for sale</a>

cialis prix belgique
โดย : Jkosslady    ไอพี : 136.243.102.16


ความคิดเห็นที่ 19
ศุกร์ ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 02:49:56
wow)) cialis generica

<a href=http://buycialiskj.com/>buy cialis online</a>

<a href="http://buycialiskj.com/">cialis coupon</a>

generico do cialis 5mg
โดย : Alenaslady    ไอพี : 144.76.132.74


ความคิดเห็นที่ 20
อาทิตย์ ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 15:40:12
wow)) canada cialis online

cialis canada

<a href="http://canadianfdcialis.com/">cialis canada</a>

can buy cialis australia
โดย : Goloaslady    ไอพี : 144.76.242.6


ความคิดเห็นที่ 21
จันทร์ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 08:40:31
cialis daily precio en peru

<a href=http://buycialiskj.com/>cialis</a>

<a href="http://buycialiskj.com/">generic cialis</a>

cialis 40 mg review
โดย : Alenaslady    ไอพี : 144.76.132.74


ความคิดเห็นที่ 22
อังคาร ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 10:00:27
efectos cialis alcohol

<a href=http://cheapjicialis.com/>cheap cialis online</a>

<a href="http://cheapjicialis.com/">cialis coupon</a>

usa kaufen cialis
โดย : Gelesslady    ไอพี : 94.130.112.2


ความคิดเห็นที่ 23
อังคาร ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 18:55:37
cheap cialis 30mg

<a href=http://cheapjicialis.com/>cialis coupon</a>

<a href="http://cheapjicialis.com/">buy cialis</a>

only here generic pack cialis
โดย : Gelesslady    ไอพี : 94.130.112.2


ความคิดเห็นที่ 24
อังคาร ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 23:49:55
link for you buy 100 mg cialis

<a href=http://cialisjhgeneric.com/>generic cialis</a>

<a href="http://cialisjhgeneric.com/">cialis</a>

cialis ohne rezept osterreich
โดย : Austrislady    ไอพี : 144.76.242.1


ความคิดเห็นที่ 25
พุธ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 06:27:27
fast cash lenders
missouri payday loan
need a loans bad credit
โดย : Seth    ไอพี : 146.185.223.209


ความคิดเห็นที่ 26
พุธ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 14:27:31
low cost cialis overnight

<a href=http://cialisjhgeneric.com/>generic cialis</a>

<a href="http://cialisjhgeneric.com/">buy cialis online</a>

cialis 5 mg cost walmart
โดย : Austrislady    ไอพี : 144.76.242.1


ความคิดเห็นที่ 27
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 00:31:20
is 30mg of cialis safe

<a href=http://cialischeapoks.com/>cialis</a>

<a href="http://cialischeapoks.com/">buy cialis online</a>

marca de venta cialis
โดย : Bailoslady    ไอพี : 144.76.132.76


ความคิดเห็นที่ 28
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 03:47:39
cialis in canada 20mg

<a href=http://cialisjhgeneric.com/>cialis online</a>

<a href="http://cialisjhgeneric.com/">cialis</a>

cialis 100 mg fiyat
โดย : Austrislady    ไอพี : 144.76.242.1


ความคิดเห็นที่ 29
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 07:10:01
cialis mezza compress

generic cialis

<a href="http://cialischeapoks.com/">cialis</a>

i use it canadian cialis
โดย : Bailoslady    ไอพี : 144.76.132.76


ความคิดเห็นที่ 30
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 21:06:14
can young guys take cialis

http://cialischeapoks.com/ - buy cialis online

<a href="http://cialischeapoks.com/">buy cialis</a>

lilly cialis canada
โดย : Bailoslady    ไอพี : 144.76.132.76


ความคิดเห็นที่ 31
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 22:53:53
cialis best price australia

generic cialis

<a href="http://orderascialis.com/">cialis coupon</a>

cialis packungsbeilag
โดย : Cesqeslady    ไอพี : 144.76.242.1


ความคิดเห็นที่ 32
ศุกร์ ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 08:41:27
buy cialis in new york

generic cialis

<a href="http://orderascialis.com/">cialis online</a>

cialis shop england
โดย : Cesqeslady    ไอพี : 144.76.242.1


ความคิดเห็นที่ 33
ศุกร์ ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 09:15:39
cialis best price australia

generic cialis

<a href="http://orderascialis.com/">cialis coupon</a>

just try! using cialis
โดย : Cesqeslady    ไอพี : 144.76.242.1


ความคิดเห็นที่ 34
ศุกร์ ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 13:56:19
good choice cialis order

http://cialischeapoks.com/ - buy cialis

<a href="http://cialischeapoks.com/">cheap cialis</a>

buy cialis cipla best price
โดย : Bailoslady    ไอพี : 144.76.132.76


ความคิดเห็นที่ 35
อาทิตย์ ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 08:46:50
buy cialis 365

<a href=http://buycialishgonline.com/>buy cialis online</a>

<a href="http://buycialishgonline.com/">generic cialis</a>

cialis 20 mg how does it work
โดย : Voldemslady    ไอพี : 94.130.112.5


ความคิดเห็นที่ 36
จันทร์ ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 05:37:14
buy cialis in klang

<a href=http://buycialishgonline.com/>buy cialis online</a>

<a href="http://buycialishgonline.com/">cialis coupon</a>

cialis cost at caremark
โดย : Voldemslady    ไอพี : 94.130.112.5


ความคิดเห็นที่ 37
จันทร์ ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 07:09:11
legal buy cialis online,

<a href=http://buycialishgonline.com/>cialis</a>

<a href="http://buycialishgonline.com/">buy cialis</a>

i recommend cialis next day
โดย : Voldemslady    ไอพี : 94.130.112.5


ความคิดเห็นที่ 38
จันทร์ ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 22:09:35
http://www.hiphopcommunication.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=45456 - progressive car insurance quote
auto insurance state farm
insurance auto auctions
โดย : Alisia    ไอพี : 93.188.37.224


ความคิดเห็นที่ 39
อังคาร ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 08:28:49
http://ladeelektronik.eu/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=58547 - car +and home insurance quotes
auto insurance naic number
top auto insurance companies in texas
โดย : Pam    ไอพี : 46.185.120.66


ความคิดเห็นที่ 40
พุธ ที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 00:08:17
lowest auto insurance
will auto insurance cover rental car
is auto insurance required in oregon
auto insurance in pa
โดย : Deloris    ไอพี : 93.188.37.224


ความคิดเห็นที่ 41
พุธ ที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 00:17:13
guarantee loan
personal loan bad credit
where can i get a personal loan with bad credit
private loan
โดย : Larry    ไอพี : 46.185.120.66


ความคิดเห็นที่ 42
พุธ ที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:35:20
fast cash loans
quick cash loans
loans with bad credit
paydayloans
โดย : Loretta    ไอพี : 178.137.214.241


ความคิดเห็นที่ 43
ศุกร์ ที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 12:38:26
ugg boots
coach factory outlet
ralph lauren outlet
louis vuitton outlet
longchamp handbags
nmd shoes
ugg boots
ugg slippers
polo ralph lauren outlet online
pandora jewelry
red bottom shoes
kate spade handbags
air jordan shoes
ralph lauren uk
coach outlet
polo ralph lauren
moncler coats
ugg outlet
coach handbags
nmd adidas
adidas yeezy boost
nfl jerseys wholesale
adidas outlet
canada goose jackets
toms shoes
pandora charms sale clearance
canada goose outlet
oakley sunglasses
ugg outlet store
ugg outlet
cat boots
ralph lauren uk
moncler outlet
canada goose
christian louboutin
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
canada goose jackets
pandora jewelry outlet
ugg australia
nike outlet
polo ralph lauren outlet
oakley sunglasses
uggs
michael kors uk
air jordans
hermes outlet
louis vuitton outlet online
cheap jordan shoes
hermens bags
longchamp handbags
ultra boost
coach factory outlet
pandora charms
polo ralph lauren outlet
ralph lauren outlet
red bottoms
coach outlet
canada goose outlet
coach outlet
michael kors handbags
toms shoes outlet
coach outlet
pandora uk
coach factory outlet
nike huarache
pandora outlet
pandora jewelry
ralph lauren outlet
superdry uk
coach outlet store
cheap uggs
ugg outlet
gucci outlet
christian louboutin outlet
ray ban sunglasses
moncler jackets
canada goose uk
coach factory outlet
louis vuitton outlet
fred perry polo
cheap uggs
ugg boots canada
discount oakley sunglasses
uggs on sale
adidas yeezy
coach outlet online
hermes handbags
ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet online
birkenstocks
mulberry outlet
pandora charms
toms outlet
discount ray ban sunglasses
yeezy boost
ralph lauren sale clearance
ralph lauren uk
canada goose outlet
jordan shoes
coach factory outlet online
coach outlet store online clearances
cheap mlb jerseys
coach outlet
nike outlet
ugg outlet store
adidas nmd
adidas shoes
michael kors outlet
polo ralph lauren
coach outlet
pandora jewelry
yeezy boost 350
ugg boots
fitflops
oakley sunglasses
coach factory outlet
air max 2018
ugg slippers
michael kors factory outlet
nike shoes
nmd adidas
mulberry uk
[url=cheapjerseyswholesalefromchina.us.com]cheap jerseys[/url]
oakley sunglasses
red bottoms shoes
cheap mlb jerseys
timberland boots
moncler jackets
fred perry
coach outlet
burberry outlet
ugg boots
ralph lauren outlet online
cheap ugg boots
polo outlet
uggs clearance
uggs outlet
moncler jackets outlet
hermes handbags
burberry sale
longchamp bags
michael kors outlet
uggs canada
burberry outlet
christian louboutin outlet
louis vuitton outlet
moncler outlet
ralph lauren outlet online
pandora charms sale clearance
coach outlet
adidas outlet
ray ban sunglasses
louis vuitton
adidas outlet
jordans
north face outlet
cheap jordans
ugg boots on sale
louis vuitton outlet
cheap nfl jerseys
coach outlet online
salvatore ferragamo shoes
cheap uggs
ugg sale
rayban
coach outlet
nike cortez
michael kors outlet
louis vuitton outlet store
kate spade handbag
fitflops sale
moncler
ugg boots on sale
adidas yeezy
coach factory outlet
adidas nmd
michael kors outlet online
nike shoes for men
cheap jordans
ugg sandals
michael kors outlet
pandora charms sale
superdry
ugg outlet store
michael kors outlet store
pandora jewelry
polo ralph lauren outlet online
adidas shoes
coach factory outlet
moncler outlet
mlb jerseys cheap
coach factorty outlet
pandora outlet
michael kors outlet
nike air max
pandora charms
ralph lauren outlet
coach bags
michael kors outlet
ugg boots
pandora jewelry
ugg outlet
coach outlet
mulberry handbags
ugg boots for women
ugg outlet
canada goose outlet
coach outlet
adidas yeezy boost
yeezy 350 boost
kate spade outlet
north face jackets
coach outlet
canada goose sale
coach factory outlet
[url=cheapjerseyswholesalefromchina.us.com]cheap jerseys from china[/url]
cheap oakley sunglasses
cheap oakley sunglasses
tory burch outlet store
pandora jewelry
pandora
ralph lauren outlet
polo ralph lauren
kate spade
nike store
coach outlet store
coach outlet
michael kors outlet
ugg ustralia
cheap oakley sunglasses
valentino shoes
ugg boots
pandora charms sale
coach factory outlet
ugg boots outlet
adidas superstar
michael kors handbags
coach factory outlet
canada goose sale
adidas yeezy
canada goose sale
coach factory outlet
christian louboutin
coach outlet
michael kors outlet
salvatore ferragamo
harden vol 1
coach factory outlet
toms outlet
louboutin shoes
ugg boots
ugg boots
mulberry bags
cheap ray ban sunglasses
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet online
ugg boots
ugg outlet online
rayban
cheap ray ban sunglasses
north face outlet online
ugg sale
coach outlet
mbt shoes
moncler outlet
ralph lauren uk
ugg outlet
toms shoes outlet
ray ban sunglasses discount
ugg outlet
canada goose jackets
cheap uggs
adidas superstar
louboutin shoes
kate spade bags
canada goose outlet
birkenstock sandals
canada goose jackets
kate spade
ugg outlet
coach outlet
louboutin shoes
coach outlet
coach factory outlet
kate spade outlet
coach outlet
ray ban sunglasses
coach factory outlet
hermes handbags
ugg sandals
louis vuitton factory outlet
birkenstocks
michael kors outlet
ray ban sunglasses
canada goose
valentino shoes outlet
nike outlet store
ralph lauren sale clearance
nike shoes
doudoune moncler
polo ralph lauren outlet online
canada goose outlet
coach outlet
coach outlet store
uggs on sale
adidas nmd
canada goose coats
moncler jackets
tory burch outlet
air max 2017
coach canada
cheap jordans
michael kors outlet store
michael kors canada
michael kors handbags
coach factory outlet
longchamp outlet
cheap jordans
longchamp uk
ralph lauren outlet online
nike outlet online
cheap uggs
ray ban sunglasses
canada goose outlet
ray ban sunglasses discount
ugg shoes
cheap jordans
nike shoes
jordan retro
oakley sunglasses
michael kors outlet
cheap ugg boots
burberry outlet canada
birkenstock sandals
canada goose sale
kate spade outlet store
mbt shoes
jordan retro 11
air jordans
louis vuitton outlet online
pandora outlet
coach outlet store
adidas shoes
ralph lauren outlet online
michael kors outlet store
timberland outlet
coach outlet
christian louboutin
michael kors handbags
ugg boots
cheap ray bans
canada goose clothing
ugg shoes
ugg outlet
polo ralph lauren outlet online
ray ban sunglasses
nike air max
cheap ray ban sunglasses
ugg outlet
ugg ustralia
michael kors outlet clearance
canada goose jackets
polo ralph lauren
coach canada
christian louboutin outlet
hermes bags
cheap jordans free shipping
toms shoes
ralph lauren outlet
moncler outlet
ugg boots
coach outlet store online
michael kors handbags
ralph lauren outlet
ugg outlet
louis vuitton outlet store
uggs
coach outlet
james harden shoes
pandora charms
coach outlet
coach outlet store
yeezy boost
tory burch outlet
yeezy boost
adidas yeezy
ugg outlet
canada goose coats
ralph lauren outlet
michael kors outlet
christian louboutin outlet
canada goose
hermes birkin
michael kors canada
longchamp uk
michael kors outlet
ugg outlet
10.05linpingping
โดย : nvxkqd    ไอพี : 69.167.31.6


ความคิดเห็นที่ 44
ศุกร์ ที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 21:49:55
auto insurance online
car insurance
top car insurance
cheap auto insurance
โดย : Nestor    ไอพี : 93.188.37.224


ความคิดเห็นที่ 45
อาทิตย์ ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 03:49:16
cialis para comprar

cialis cheap

<a href="http://buycialispo.com/">cialis cheap</a>

just try! cialis soft generic
โดย : Valetslady    ไอพี : 178.162.194.196


ความคิดเห็นที่ 46
อาทิตย์ ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:42:37
venta cialis anticonceptivos

generic cialis online

<a href="http://buycialispo.com/">cialis online</a>

cialis non generic from canada
โดย : Valetslady    ไอพี : 178.162.194.196


ความคิดเห็นที่ 47
จันทร์ ที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 01:41:34
visit our site 5 mg cialis

cialis cheap

<a href="http://buycheapkcialis.com/">generic cialis online</a>

test cialis levitra
โดย : Gerhaslady    ไอพี : 94.130.112.7


ความคิดเห็นที่ 48
จันทร์ ที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:46:05
online loans
pay dayloans
same day loans
paydayloans
โดย : Sanford    ไอพี : 93.188.37.224


ความคิดเห็นที่ 49
จันทร์ ที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 18:58:01
Coach Factory Outlet Store Online ,
Coach Outlet Stores ,
Oakley Sunglasses ,
Christian Louboutin Shoes ,
Ralph Lauren Polo ,
Cheap Ray Bans ,
Coach Outlet Online ,
Coach Factory Outlet ,
Coach Outlet ,
Coach Outlet Stores ,
Michael Kor Store Online ,
Michael Kors Outlet ,
Michael Kors Factory Outlet ,
Michael Kors Outlet Online ,
nike air max ,
Jordan shoes ,
cheap jordan ,
Tory Burch Outlet Online ,
tory burch outlet store ,
cheap Oakley ,
oakley sunglasses outlet ,
ray ban outlet ,
cheap ray ban sunglasses ,
coach outlet store US ,
north face jackets ,
Michael Kors Outlet ,
Coach Outlet ,
the north face ,
Coach Factory Outlet Online ,
kate spade ,
coach outlet ,
Coach Factory Outlet ,
polo ralph lauren outlet ,
Polo Ralph Lauren ,
yeezy boost ,
Christian Louboutin Outlet ,
adidas nmd shoes ,
Christian Louboutin Shoes ,
true religion jeans ,
true religion outlet ,
Pandora Jewelry Sale ,
Salvatore Ferragamo ,
The North Face Jackets ,
Ralph Lauren Outlet ,
kate spade handbags Outlet ,
Ray-Ban Sunglasses Outlet ,
Kate Spade Outlet ,
Tory Burch Flats ,
Coach factory Outlet Store ,
Ray Ban Outlet ,
Coach Handbags Outlet ,
Oakley Sunglasses Outlet ,
Coach Outlet Store ,
Moncler Jackets ,
Fitflop Shoes ,
Prada Outlet Store ,
Coach Factory Outlet ,
Michael Kors Bags ,
Tory Burch Shoes ,
Ray-Ban Sunglasses Outlet ,
oakley outlet ,
The North Face Jackets ,
Burberry Bags Sale ,
Michael Kors Handbags Outlet ,
Ralph Lauren Outlet ,
Longchamp Handbags ,
Swarovski Outlet ,
Oakley Sunglasses ,
Timberland Boots ,
longchamp outlet ,
Ray-Ban Sunglasses Outlet ,
Retro Air Jodan Shoes ,
Timberland Boots Outlet ,
Kate Spade Outlet Store ,
Oakley Outlet ,
true religion outlet ,
Ed Hardy Outlet Store ,
Cheap Jordans ,
Christian Louboutin Outlet Store ,
Nike Outet Store ,
coach handbags outlet ,
michael kors store online ,
Coach Outlet Store Online ,
Michael Kors Outlet online ,
Coach Outlet ,
Michael Kors Outlet ,
cheap nike air max ,
Michael Kors Outlet ,
Ray Ban Outlet ,
Coach Factory Outlet ,
canada goose outlet store ,
nba jerseys cheap ,
ray ban canada ,
cheap nfl jerseys ,
oakley sunglasses cheap ,
Michael Kors outlet Online ,
Ray Ban Sunglasses ,
michael kors outlet ,
oakley sunglasses canada ,
Coach Outlet Store Online ,
Michael Kors Outlet ,
longchamps sac ,
montblanc pens ,
christian louboutin pas cher ,
Fitflops ,
coach factory outlet ,
sac longchamps pas cher ,
coach outlet store ,
Cheap Air Jordans Shoes ,
Pandora Jewelry Sale ,
Ray Ban Outlet ,
Salomon Running Shoes ,
Nike Air Max ,
Converse Outlet Store ,
Adidas Shoes ,
New Balance Outlet ,
Asics Sneakers ,
Giuseppe Zanotti ,
Ralph Lauren Outlet ,
Polo Ralph Lauren ,
adidas yeezy boost ,
adidas nmd mens ,
true religion jeans for men ,
air jordan 11 ,
swarovski crystal ,
canada goose ,
UGG Boots ,
jordan shoes for men ,
oakley Outlet ,
vans outlet store ,
Coach Outlet Online ,
nike shoes ,
ugg outlet store ,
Ugg Outlet ,
pandora jewelry ,
Nike Air Max 2018 ,
coach outlet store online ,
Kate Spade Outlet ,
montblanc ,
Prada Outlet ,
Salomon ,
Moncler Jackets ,
montblanc ,
moncler coats ,
burberry handbags ,
Vans ,
under armour outlet ,
north face outlet ,
longchamp handbags ,
fitflop sandals ,
swarovski ,
ralph lauren outlet ,
timberland ,
uggs outlet ,
ralph lauren outlet ,
Timberland Outlet ,
Cheap Jerseys ,
Nike Outlet ,
canada goose jackets ,
nba jerseys shop ,
cheap nhl jerseys ,
under armour ,
Coach Handbags ,
cheap nfl jerseys ,
Christian Louboutin Mens ,
Adidas NMD XR1 ,
red bottoms ,
cheap jerseys ,
coach outlet online ,
ugg australia ,
nike air max 2018 ,
red bottoms ,
Adidas Outlet Online ,
Christian Louboutin Sale ,
ugg australia ,
michael kors handbags outlet ,
ugg outlet ,
pandora jewelry ,
ugg boots ,
swarovski outlet ,
Ugg Outlet Store ,
oakley sunglasses ,
uggs outlet ,
Coach Outlet ,
Michael Kors Outlet Online ,
ugg boots black friday ,
Coach Outlet ,
Michael Kors Handbags Outlet ,
Uggs Outlet ,
the north face jackets ,
canada goose outlet ,
moncler outlet ,
moncler jackets ,
moncler outlet online ,
nike pas cher ,
uggs outlet ,
Michael Kors Handbags ,
Canada Goose Jackets ,
North Face Outlet ,
Ugg outlet ,
Christian Louboutin Outlet shoes ,
Coach Outlet Online ,
Ugg Boots Women ,
Ray-Ban Sunglasses ,
valentino sandals ,
new balance ,
red bottoms Shoes ,
Adidas Shoes ,
Skechers Shoes ,
Jordan shoes ,
Asics Shoes For Men ,
Skechers Shoes ,
adidas yeezy ,
โดย : beibei    ไอพี : 69.167.26.218


ความคิดเห็นที่ 50
อังคาร ที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 01:25:53
cialis generique 20mg suisse

cialis online

<a href="http://cheapgfccialis.com/">buy cialis online</a>

when cialis generic
โดย : Getrudaslady    ไอพี : 178.162.194.196


ความคิดเห็นที่ 51
พุธ ที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 21:59:41
zithromax prices
zithromax z-pak buy online
zithromax online
buy zithromax
โดย : Madeleine    ไอพี : 37.115.201.203


ความคิดเห็นที่ 52
อังคาร ที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 06:48:26
cialis per rechnung

http://cialisbuyfs.com/ - cialis cheap

<a href="http://cialisbuyfs.com/">cialis online</a>

erfahrungen mit cialis foru
โดย : Lersslady    ไอพี : 5.9.148.45

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us     Admin


Design by Namfang @ICT Support
Tel. 083-2030498,086-4229460