[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
 


  
อุจจาระปนเลือด
โดย : Dr. Nattakarn   เมื่อวันที่ : เสาร์ ที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560   


อุจจาระปนเลือด

ปวดประจำเดือน, ปวดท้องประจำเดือน, เจ็บท้องประจำเดือน หรือ ปวดท้องเมนส์ (Dysmenorrhea) คือ อาการปวดท้องน้อยหรืออุ้งเชิงกรานในขณะที่มีประจำเดือน ซึ่งมักจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอตามรอบของการมีประจำเดือน (โดยปกติจะห่างกันทุก 28 วัน แต่บางคนก็มาเร็วหรือช้ากว่านี้) การปวดประจำเดือนนี้ส่วนใหญ่พบได้ในผู้หญิงวัยมีประจำเดือน ส่วนใหญ่จะมีอาการปวดไม่มากและยังสามารถทำงานได้ตามปกติ แต่มีส่วนน้อยที่อาจปวดรุนแรงจนต้องพักงาน โดยอาการปวดประจำเดือนนั้นแบ่งออกได้เป็น ชนิดปฐมภูมิ (ไม่ทราบสาเหตุ) ซึ่งพบได้เป็นส่วนมาก กับชนิดทุติยภูมิ (มีสาเหตุ) ซึ่งพบได้เป็นส่วนน้อย

ในช่วงหนึ่งของชีวิตผู้หญิงที่มีประจำเดือน มีผู้หญิงจำนวนน้อยมากที่ไม่มีอาการปวดประจำเดือนเลยซึ่งนับว่าเป็นโชคดีมาก เพราะผู้หญิงส่วนใหญ่โดยเฉพาะวัยรุ่นจำนวนมากถึง 90% จะมีอาการปวดประจำเดือนมากบ้างน้อยบ้างสลับกันไป และมีผู้หญิงอีกประมาณ 5-10% ที่จะมีอาการปวดประจำเดือนมากจนทำให้ต้องพักงานหรือขาดเรียนอยู่เสมอในช่วงที่มีประจำเดือน ทำให้เสียโอกาสในการทำงานและการเรียนรู้ และยังอาจมีผลกระทบต่อจิตใจหรือความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวซึ่งประเมินเป็นมูลค่าทางการเงินไม่ได้อีกด้วย

จากการศึกษาพบว่า อายุเฉลี่ยของการมีประจำเดือนครั้งแรกของเด็กผู้หญิงไทยจะอยู่ที่ประมาณ 12 ปี 7 เดือน เด็กผู้หญิงทางภาคเหนือจะมีอายุเฉลี่ยของการมีประจำเดือนเร็วกว่าภาคอื่น ๆ ส่วนเด็กทางภาคใต้จะมีอายุเฉลี่ยของการมีประจำเดือนช้ากว่าภาคอื่น ๆ โดยช่วง 1-2 ปีแรกที่เริ่มมีประจำเดือน จะมาแบบไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากการทำงานของรังไข่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์ จึงทำให้ไข่ตกไม่สม่ำเสมอ

สาเหตุการปวดท้องประจําเดือน
เมื่อมีอาการปวดประจำเดือน ผู้หญิงส่วนใหญ่มักคิดว่าเป็นอาการปกติของการมีประจำเดือน ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นความจริงและก็มีที่ไม่จริงบ้าง โดยทั่วไปอาการปวดประจำเดือนจะเกิดจากมดลูกหดรัดตัวทำให้เกิดอาการปวดบริเวณท้องน้อย แต่หากมีอาการปวดมากจนมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันหรือทำให้ต้องพักงาน แบบนี้ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรับการรักษาอย่างถูกต้องต่อไป เพราะสาเหตุที่ทำให้มีอาการปวดท้องประจำเดือนนั้นมีหลายสาเหตุ ซึ่งการรักษาบางครั้งอาจต้องถึงขั้นผ่าตัดเลยทีเดียว

สาเหตุของการปวดประจำเดือนจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ

ปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิ (Primary dysmenorrhea) เป็นการปวดประจำเดือนที่แพทย์ตรวจไม่พบพยาธิสภาพในอุ้งเชิงกรานหรือท้องน้อยที่ชัดเจน โดยจะไม่มีความผิดปกติของมดลูกและรังไข่แต่อย่างใด ในปัจจุบันเชื่อว่ามีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในระหว่างการมีประจำเดือน และมาจากการมีสารพรอสตาแกลนดิน (Prostaglandins) หลั่งออกมาจากเยื่อบุโพรงมดลูกมากผิดปกติ และสารชนิดนี้จะดูดซึมผ่านกระแสเลือดและมาออกฤทธิ์ที่มดลูก จึงทำให้มดลูกมีการบีบเกร็งตัวและเกิดอาการปวดที่บริเวณท้องน้อย การปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมินี้มักพบได้ในเด็กสาวหรือผู้หญิงวัยรุ่น ส่วนมากจะเริ่มมีอาการตั้งแต่เริ่มมีประจำเดือนครั้งแรก หรือไม่ก็เกิดขึ้นภายในช่วง 2-3 ปีหลังจากการมีประจำเดือนครั้งแรก โดยจะมีอาการมากที่สุดในช่วงอายุ 15-25 ปี หลังจากวัยนี้ไปอาการจะค่อย ๆ ลดลง บางรายอาจหายปวดหลังแต่งงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการมีลูกแล้ว มีเพียงส่วนน้อยที่ยังอาจมีอาการตลอดไปจนถึงวัยหมดประจำเดือน
ปวดประจำเดือนชนิดทุติยภูมิ (Secondary dysmenorrhea) เป็นการปวดประจำเดือนที่แพทย์ตรวจพบพยาธิสภาพในอุ้งเชิงกรานร่วมด้วย ลักษณะการปวดจะมีอาการปวดก่อนมีเลือดประจำเดือนมาและยังปวดต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าประจำเดือนจะหยุดหรือหลังประจำเดือนหยุด ผู้ป่วยจะมีอาการปวดครั้งแรกเมื่อมีอายุมากกว่า 25 ปีขึ้นไป โดยก่อนหน้านี้จะไม่เคยมีอาการปวดประจำเดือนเลย การปวดประจำเดือนชนิดทุติยภูมินี้ มักเกิดจากความผิดปกติของมดลูกหรือรังไข่ เช่น
การมีเนื้องอกมดลูก โดยเฉพาะในโพรงมดลูก มดลูกจึงมีการบีบตัวเพื่อขจัดสิ่งขัดขวางการหดรัดตัวในโพรงมดลูกออก จึงทำให้มีอาการปวดประจำเดือนมากขึ้นเรื่อย ๆ
เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญขึ้นผิดที่ หรือ เยื่อบุโพรงมดลูกต่างที่ (Endometriosis) โดยเยื่อโพรงบุมดลูกจะหลุดออกมาจากท่อรังไข่ย้อนเข้ามาเจริญที่เยื่อบุช่องท้อง รังไข่ บริเวณอุ้งเชิงกราน หรือลำไส้ ซึ่งเซลล์เหล่านี้จะมีการตอบสนองต่อฮอร์โมนในร่างกายที่หลั่งออกมาจากรังไข่เช่นเดียวกับเยื่อบุโพรงมดลูก ดังนั้นในขณะที่มีประจำเดือนจะทำให้มีเลือดออกในช่องท้องด้วย จึงทำให้เกิดการระคายเคืองที่เยื่อบุช่องท้อง ส่งผลให้เกิดอาการปวดท้องในขณะที่มีประจำเดือน ซึ่งในรายที่มีอาการปวดประจำเดือนรุนแรงเป็นประจำ มักมาจากสาเหตุนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้หญิงที่มีบุตรยาก
การมีพังผืดในช่องท้อง (Pelvic adhesion) พังผืดเกิดจากการผ่าตัดครั้งก่อน หรือจากการที่เคยมีการอักเสบในอุ้งเชิงกรานมาก่อน (ที่ไม่ใช่จากเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญขึ้นผิดที่) จะทำให้เกิดการดึงรั้งของพังผืดกับเยื่อบุช่องท้องหรือเส้นประสาท ส่งผลให้เกิดอาการปวดขึ้นมา ส่วนมากผู้ป่วยมักมีอาการปวดท้องน้อยเรื้อรังมากกว่าที่จะปวดตามรอบของประจำเดือน
การใส่ห่วงอนามัย หรือ ห่วงคุมกำเนิด (Intrauterine device birth control) จะทำให้เกิดอาการปวดประจำเดือนได้เช่นกัน เนื่องจากร่างกายพยายามบีบตัวเพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอมนั้นออกไป
อุจจาระปนเลือด
HonestDocs
https://www.honestdocs.co/stool-blood-signal

www.honestdocs.co


เข้าชม : 1474


ความคิดเห็นที่ 1
อังคาร ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 21:44:39
wow look it cialis generico

<a href=http://buycialisgentr.com/>online cialis</a>
<a href="http://buycialisgentr.com/">cialis online</a>

try it gerenic cialis
โดย : Lyudaslady    ไอพี : 144.76.132.71


ความคิดเห็นที่ 2
อังคาร ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 22:52:56
vente de cialis au maroc

<a href=http://buycialisgentr.com/>cialis cheap</a>
<a href="http://buycialisgentr.com/">cialis online</a>

cialis 10mg or 20mg
โดย : Lyudaslady    ไอพี : 94.130.112.1


ความคิดเห็นที่ 3
อังคาร ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 23:13:52
cialis 10 mg cost comparison

http://buycialisgentr.com/ - buy cialis online
<a href="http://buycialisgentr.com/">cialis sale</a>

cialis pille
โดย : Lyudaslady    ไอพี : 144.76.132.71


ความคิดเห็นที่ 4
พุธ ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 00:15:19
cialis prices online

<a href=http://buycialisgentr.com/>cialis generic</a>
<a href="http://buycialisgentr.com/">cialis generic</a>

cialis 50mg shop
โดย : Lyudaslady    ไอพี : 144.76.132.71


ความคิดเห็นที่ 5
อังคาร ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 20:21:42
only for you free cialis

http://buycialisgentr.com/ - buy cialis online
<a href="http://buycialisgentr.com/">cheap cialis</a>

comparison cialis
โดย : Lyudaslady    ไอพี : 144.76.132.71


ความคิดเห็นที่ 6
จันทร์ ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 19:52:49
<a href=http://www.stephencurry--shoes.us.com>stephen curry shoes</a>
<a href=http://www.anellobackpack.us.com>anello backpack</a>
<a href=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com>adidas yeezy outlet</a>
<a href=http://www.adidasultraboostshoes.us.com>adidas ultra boost shoes</a>
<a href=http://www.adidasultraboostshoes.us.com>adidas ultra boost</a>
<a href=http://www.yeezy--boost.us.com>yeezy boost</a>
<a href=http://www.adidasclothing.us>adidas clothing</a>
<a href=http://www.airjordan32.us>air jordan 32</a>
<a href=http://www.nikesoccercleats.us.com>nike soccer cleats</a>
<a href=http://www.nikecr7.com>Nike CR7</a>
<a href=http://www.stephencurry-shoes.us>stephen curry shoes</a>
<a href=http://www.cristianoronaldocr7.us>Cristiano Ronaldo CR7</a>
<a href=http://www.adidassoccercleats.us.com>adidas soccer cleats</a>
<a href=http://www.kyrie-irvingshoes.com>kyrie irving shoes</a>
<a href=http://www.airmax270.us>air max 270</a>
<a href=http://www.lebronshoes.us.com>lebron shoes</a>
<a href=http://www.airmax270.us>nike air max 270</a>
<a href=http://www.kobebryantshoes.us.com>kobe bryant shoes</a>
<a href=http://www.kobebryantshoes.us.com>kobe shoes</a>
<a href=http://www.nikeairmax270.us.com>air max 270</a>
<a href=http://www.adidasboostyeezy.us.com>adidas yeezy boost</a>
<a href=http://www.adidasboostyeezy.us.com>yeezy boost</a>
<a href=http://www.lebronsoldier11.org>lebron soldier 11</a>
<a href=http://www.airforce-1.us>air force 1</a>
โดย : BobbyZef    ไอพี : 98.143.159.170


ความคิดเห็นที่ 7
เสาร์ ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:32:08
<a href=http://www.stephencurry--shoes.us.com>stephen curry shoes</a>
<a href=http://www.anellobackpack.us.com>anello backpack</a>
<a href=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com>adidas yeezy outlet</a>
<a href=http://www.adidasultraboostshoes.us.com>adidas ultra boost shoes</a>
<a href=http://www.adidasultraboostshoes.us.com>adidas ultra boost</a>
<a href=http://www.yeezy--boost.us.com>yeezy boost</a>
<a href=http://www.adidasclothing.us>adidas clothing</a>
<a href=http://www.airjordan32.us>air jordan 32</a>
<a href=http://www.nikesoccercleats.us.com>nike soccer cleats</a>
<a href=http://www.nikecr7.com>Nike CR7</a>
<a href=http://www.stephencurry-shoes.us>stephen curry shoes</a>
<a href=http://www.cristianoronaldocr7.us>Cristiano Ronaldo CR7</a>
<a href=http://www.adidassoccercleats.us.com>adidas soccer cleats</a>
<a href=http://www.kyrie-irvingshoes.com>kyrie irving shoes</a>
<a href=http://www.airmax270.us>air max 270</a>
<a href=http://www.lebronshoes.us.com>nike lebron shoes</a>
<a href=http://www.airmax270.us>nike air max 270</a>
<a href=http://www.kobebryantshoes.us.com>kobe bryant shoes</a>
<a href=http://www.kobebryantshoes.us.com>kobe shoes</a>
<a href=http://www.nikeairmax270.us.com>air max 270</a>
<a href=http://www.adidasboostyeezy.us.com>adidas yeezy boost</a>
<a href=http://www.adidasboostyeezy.us.com>yeezy boost</a>
<a href=http://www.lebronsoldier11.org>lebron soldier 11</a>
<a href=http://www.airforce-1.us>air force 1</a>
โดย : BobbyZef    ไอพี : 98.143.159.170


ความคิดเห็นที่ 8
เสาร์ ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 04:30:04
<a href=http://www.stephencurry--shoes.us.com>stephen curry shoes</a>
<a href=http://www.anellobackpack.us.com>anello backpack</a>
<a href=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com>adidas yeezy outlet</a>
<a href=http://www.adidasultraboostshoes.us.com>adidas ultra boost shoes</a>
<a href=http://www.adidasultraboostshoes.us.com>adidas ultra boost</a>
<a href=http://www.yeezy--boost.us.com>yeezy boost</a>
<a href=http://www.adidasclothing.us>adidas clothing</a>
<a href=http://www.airjordan32.us>air jordan 32</a>
<a href=http://www.nikesoccercleats.us.com>nike soccer cleats</a>
<a href=http://www.nikecr7.com>Nike CR7</a>
<a href=http://www.stephencurry-shoes.us>stephen curry shoes</a>
<a href=http://www.cristianoronaldocr7.us>Cristiano Ronaldo CR7</a>
<a href=http://www.adidassoccercleats.us.com>adidas soccer cleats</a>
<a href=http://www.kyrie-irvingshoes.com>kyrie irving shoes</a>
<a href=http://www.airmax270.us>air max 270</a>
<a href=http://www.lebronshoes.us.com>lebron shoes</a>
<a href=http://www.airmax270.us>nike air max 270</a>
<a href=http://www.kobebryantshoes.us.com>kobe bryant shoes</a>
<a href=http://www.kobebryantshoes.us.com>kobe shoes</a>
<a href=http://www.nikeairmax270.us.com>air max 270</a>
<a href=http://www.adidasboostyeezy.us.com>adidas yeezy boost</a>
<a href=http://www.adidasboostyeezy.us.com>yeezy boost</a>
<a href=http://www.lebronsoldier11.org>lebron soldier 11</a>
<a href=http://www.airforce-1.us>air force 1</a>
โดย : BobbyZef    ไอพี : 98.143.159.170


ความคิดเห็นที่ 9
จันทร์ ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 04:03:16
New 2018 basketball -- <a href=http://www.curry-5.com>curry 5</a>
<a href=http://www.stephencurry-shoes.us>stephen curry shoes</a>
<a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a>
<a href=http://www.adidasnmdshoes.us.com>adidas nmd shoes</a>
โดย : BobbyZef    ไอพี : 216.244.87.66


ความคิดเห็นที่ 10
ศุกร์ ที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 03:24:33
loan assumption <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com">loans for students with no credit</a> credit loans guaranteed approval <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com>credit loans</a>
โดย : Money Loan    ไอพี : 5.188.210.9


ความคิดเห็นที่ 11
พุธ ที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 20:07:34
credit loans guaranteed approval <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com">cash loan lenders</a> webloan <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com>credit loans guaranteed approval</a>
โดย : Easy Payday Loan    ไอพี : 5.188.210.11


ความคิดเห็นที่ 12
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 10:10:04
<a href=http://www.stephencurry--shoes.us.com>stephen curry shoes</a>
<a href=http://www.anellobackpack.us.com>anello backpack</a>
<a href=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com>adidas yeezy outlet</a>
<a href=http://www.adidasultraboostshoes.us.com>adidas ultra boost shoes</a>
<a href=http://www.adidasultraboostshoes.us.com>adidas ultra boost</a>
<a href=http://www.yeezy--boost.us.com>yeezy boost</a>
<a href=http://www.adidasclothing.us>adidas clothing</a>
<a href=http://www.airjordan32.us>air jordan 32</a>
<a href=http://www.nikesoccercleats.us.com>nike soccer cleats</a>
<a href=http://www.nikecr7.com>Nike CR7</a>
<a href=http://www.stephencurry-shoes.us>stephen curry shoes</a>
<a href=http://www.cristianoronaldocr7.us>Cristiano Ronaldo CR7</a>
<a href=http://www.adidassoccercleats.us.com>adidas soccer cleats</a>
<a href=http://www.kyrie-irvingshoes.com>kyrie irving shoes</a>
<a href=http://www.airmax270.us>air max 270</a>
<a href=http://www.lebronshoes.us.com>nike lebron shoes</a>
<a href=http://www.airmax270.us>nike air max 270</a>
<a href=http://www.kobebryantshoes.us.com>kobe bryant shoes</a>
<a href=http://www.kobebryantshoes.us.com>kobe shoes</a>
<a href=http://www.nikeairmax270.us.com>air max 270</a>
<a href=http://www.adidasboostyeezy.us.com>adidas yeezy boost</a>
<a href=http://www.adidasboostyeezy.us.com>yeezy boost</a>
<a href=http://www.lebronsoldier11.org>lebron soldier 11</a>
<a href=http://www.airforce-1.us>air force 1</a>
โดย : BobbyZef    ไอพี : 98.143.159.170


ความคิดเห็นที่ 13
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 06:03:28
New 2018 basketball -- <a href=http://www.curry-5.com>curry 5</a>
<a href=http://www.stephencurry-shoes.us>stephen curry shoes</a>
<a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a>
<a href=http://www.adidasnmdshoes.us.com>adidas nmd shoes</a>
โดย : BobbyZef    ไอพี : 216.244.87.66


ความคิดเห็นที่ 14
พุธ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 08:38:55
<a href="http://www.pandora-ring.us.com">pandora ring</a>
<a href="http://www.yeezybelugav2.us">yeezy beluga</a>
<a href="http://www.skechersoutletonline.us">skechers outlet</a>
<a href="http://www.fakerolexwatches.us.com">fake rolex watches for sale</a>
<a href="http://www.adidasyeezy-shoes.us">yeezy boost</a>
<a href="http://www.christianlouboutins-shoes.us.com">christian louboutin shoes</a>
<a href="http://www.calvinkleinoutlet.us">calvin klein underwear</a>
<a href="http://www.adidasoutlets.us">adidas outlet</a>
<a href="http://www.yeezyzebrav2.us.com">yeezy zebra v2</a>
<a href="http://www.jordans-retro.us.com">jordan retro</a>
<a href="http://www.bluetintyeezy.us.com">blue tint yeezy</a>
<a href="http://www.lebronshoes15.us.com">lebron 15</a>
<a href="http://www.kyrieirving-shoes.us">kyrie 4 shoes</a>
<a href="http://www.pandora-charm.us">pandora charms</a>
<a href="http://www.canadian-goose.us.com">canadian goose</a>
<a href="http://www.fitflop-sandals.us.com">fitflop</a>
<a href="http://www.jordanretro12.us.com">jordan retro 12</a>
<a href="http://www.birkinbags.us.com">birkin bags</a>
<a href="http://www.kobe12shoes.us">kobe shoes</a>
<a href="http://www.mbtshoes-clearance.us.com">mbt shoes clearance outlet</a>
<a href="http://www.timberlandshoes-outlet.us">timberland outlet</a>
<a href="http://www.soccer-cleats.us.com">soccer cleats</a>
<a href="http://www.northfacejackets-clearance.us.com">northface outlet</a>
<a href="http://www.kd10s.us.com">nike kd 10</a>
<a href="http://www.bluetint.us">yeezy blue</a>
<a href="http://www.rihannafenty.us.com">rihanna fenty puma</a>
<a href="http://www.valentino-shoes.us">valentino outlet</a>
<a href="http://www.kobebryant-shoes.us.com">kobe shoes</a>
<a href="http://www.canadgoosesale.us.com">canada goose jackets</a>
<a href="http://www.kyrie4-shoes.us.com">kyrie 4</a>
<a href="http://www.canadagoosejacketoutlet.us">canada goose coats</a>
<a href="http://www.supreme-clothings.us.com">supreme hoodie</a>
<a href="http://www.nike-factory.us.com">nike factory store</a>
<a href="http://www.pandorajewelrybracelet.us">pandora charms</a>
<a href="http://www.nike-kyrie.us">kyrie 3</a>
<a href="http://www.nmd-r1.us.com">nmd r1</a>
<a href="http://www.airjordansretro11.us">jordan retro 11</a>
<a href="http://www.ultraboost-adidas.us.com">ultra boost uncaged</a>
<a href="http://www.red11s.us.com">gym red 11</a>
<a href="http://www.ferragamoshoesoutlets.us.com">salvatore ferragamo</a>
<a href="http://www.pandorasjewelryofficialsite.us.com">pandora jewelry</a>
<a href="http://www.nikeclearance.us.com">nike clearance</a>
<a href="http://www.clarksshoesforwomen.us">clarks shoes for women</a>
<a href="http://www.birkin-bag.us">hermes handbags</a>
<a href="http://www.skechers-sale.us.com">skechers shoes</a>
<a href="http://www.nike-airvapormax.us">nike vapor max</a>
<a href="http://www.northfaceclearances.us">northface outlet</a>
<a href="http://www.salvatoreferragamo-shoes.us">ferragamo belt</a>
<a href="http://www.bestreplicawatches.us.com">replica rolex watches</a>
<a href="http://www.pandorasbracelet.us.com">pandora bracelet charms</a>
<a href="http://www.pandorabraceletscharms.us.com">pandora bracelet charms </a>
<a href="http://www.pandoras-jewelry.us.com">pandora charms</a>
<a href="http://www.fakeyeezyboost.us.com">fake yeezy boost 350</a>
<a href="http://www.pandorabraceletclearance.us.com">pandora jewelry 70 off clearance</a>
<a href="http://www.jordan11winlike96.us.com">win like 96</a>
<a href="http://www.pandora-necklace.us">pandora necklace</a>
<a href="http://www.nike-airmax2018.us">nike air max 2018</a>
<a href="http://www.louboutin-outlets.us">louboutin outlet</a>
<a href="http://www.adidas--nmd.us.com">adidas nmd r1</a>
<a href="http://www.curry4s.us">curry 4</a>
<a href="http://www.fitflops-sale-clearance.us">fitflops sale clearance</a>
<a href="http://www.fake-yeezys.us">fake yeezy</a>
<a href="http://www.pandorasale.us.com">pandora sale</a>
<a href="http://www.cheapnfljerseysnfls.us.com">cheap nfl jerseys</a>
<a href="http://www.pandora-jewelryoutlets.us">pandora jewelry outlet</a>
<a href="http://www.supreme-newyork.us.com">supremenewyork</a>
<a href="http://www.jimmychoooutlets.us.com">jimmy choo outlet</a>
<a href="http://www.gymred11.us.com">red 11s</a>
<a href="http://www.pumafentyshoes.us.com">puma shoes</a>
<a href="http://www.underarmourclearance.us">under armour clearance</a>
<a href="http://www.mbt.us.org">mbt</a>
<a href="http://www.birkenstocks.us.org">birkenstock outlet</a>
<a href="http://www.huarachenike.us.com">nike huarache</a>
<a href="http://www.goyard.us.org">goyard</a>
<a href="http://www.barbourjackets.us">barbour coats</a>
<a href="http://www.handbags-longchamp.us.com">longchamp bags</a>
<a href="http://www.coachoutletclearances.us.com">coach outlet online</a>
<a href="http://www.yeezy-zebra.us">yeezy zebra v2</a>
<a href="http://www.yeezy-beluga.us.com">beluga 2.0</a>
<a href="http://www.pandorabraceletsclearance.us.com">pandora jewelry 70 off clearance</a>
<a href="http://www.yeezy--shoes.us.com">yeezy boost</a>
<a href="http://www.jordan11swinlike82.us.com">win like 82</a>
<a href="http://www.pandorajewelry-store.us.com">pandora jewelry</a>
<a href="http://www.curry-shoes.us">steph curry shoes</a>
<a href="http://www.north-face-jackets.us.com">north face jackets clearance</a>
<a href="http://www.pandorajewelry70offclearance.us.com">pandora jewelry 70 off clearance</a>
<a href="http://www.redbottomsforwomen.us.com">red bottom shoes for women</a>
<a href="http://www.cheapsoccercleats.us.com">cheap soccer cleats</a>
<a href="http://www.pandoracharmsale.us">pandora charms sale</a>
<a href="http://www.pandorajewelrysite.us.com">pandora jewelry official site</a>
<a href="http://www.clarkshoes.us.com">clarks shoes</a>
<a href="http://www.nike-outletonline.us.com">nike outlet online</a>
<a href="http://www.jordan12s.us">jordan 12s</a>
<a href="http://www.air-vapor-max.us.com">nike vapor max</a>
<a href="http://www.kyrie3s.us.com">kyrie 3 shoes</a>
<a href="http://www.louboutinoutletus.us.com">louboutin shoes</a>
<a href="http://www.jordan11red.us">red jordan 11</a>
<a href="http://www.winlike96.us.com">win like 96 11s</a>
<a href="http://www.curry4s-shoes.us.com">curry 4</a>
<a href="http://www.huarache-shoes.us">huarache shoes</a>
<a href="http://www.vapormax.us.com">vapor max</a>
<a href="http://www.anelli-pandora.it">pandora sito ufficiale</a>
<a href="http://www.drebeatswirelessheadphones.us">beats by dre</a>
<a href="http://www.air-maxcz.com">nike air max</a>
<a href="http://www.birkenstocksandalsoutlet.us">birkenstock sandals</a>
<a href="http://www.kyrie-4.us">kyrie 3</a>
<a href="http://www.ferragamooutlets.us">salvatore ferragamo shoes</a>
<a href="http://www.curry-4.org">curry 4</a>
<a href="http://www.yeezybelugav2.us.com">yeezy boost 350 v2 beluga</a>
<a href="http://www.lacoste-outlet.us">lacoste outlet stores</a>
<a href="http://www.yeezybeluga.us">yeezy boost 350 v2</a>
<a href="http://www.yeezyboost350-v2.it">yeezy boost</a>
<a href="http://www.birkenstocksoutlet.us.com">birkenstock outlet</a>
<a href="http://www.ferragamoshoes-outlet.us.com">salvatore ferragamo outlet</a>
<a href="http://www.yeezy-boost-350v2.us.com">adidas yeezy boost</a>
<a href="http://www.yeezyboost350v2.it">yeezy boost 350</a>
<a href="http://www.curry4shoes.us">curry shoes</a>
<a href="http://www.yeezyboost-350.fr">yeezy boost 350 v2</a>
<a href="http://www.adidas-yeezy-boost.fr">yeezy boost 350</a>
<a href="http://www.yeezy-v2.us">yeezy boost 350</a>
<a href="http://www.fitflopsale-clearance.us.com">fitflops sale clearance</a>
<a href="http://www.beatsheadphoneswireless.us.com">beats by dre</a>
<a href="http://www.lebron-15.us.com">lebron james shoes</a>
<a href="http://www.louboutinshoes-outlet.us.com">christian louboutin outlet</a>
<a href="http://www.yeezyboost-350.cz">yeezy boost 350 v2</a>
<a href="http://www.longchamphandbagsoutlets.us.com">longchamp bags</a>
<a href="http://www.bijouxpandorasoldes.fr">pandora soldes 2018</a>
<a href="http://www.airvapormax.cz">air vapormax</a>
<a href="http://www.jewelry-pandora.us.com">pandora cyber monday</a>
<a href="http://www.jacketsclearance.us.com">north face clearance</a>
<a href="http://www.yeezysboost.us.com">yeezy shoes</a>
<a href="http://www.longchampoutletstores.us">longchamp handbags</a>
<a href="http://www.pandorasoldes-2018.fr">bracelet pandora</a>
<a href="http://www.pandorajewelry-charms.us">pandora bracelet</a>
<a href="http://www.yeezyzebra.us.com">yeezy boost 350 v2</a>
<a href="http://www.yeezyboost350-v2.fr">yeezy boost 350</a>
<a href="http://www.jacketsoutletstore.us.com">northface outlet</a>
<a href="http://www.timberlandoutletstores.us">timberland boots</a>
<a href="http://www.pandora-charm.us.com">pandora charms</a>
<a href="http://www.jimmychoooutletshoes.us">jimmy choo</a>
<a href="http://www.2017airmax.us">nike air max 2017</a>
<a href="http://www.yeezy350v2-boost.us.com">yeezy boost</a>
<a href="http://www.vapormax-uk.com">nike vapor max</a>
<a href="http://www.pandoracharms-jewelry.us.com">pandora rings</a>
<a href="http://www.airmaxs-2017.us.com">nike air max 2017</a>
<a href="http://www.northfaceoutlet70off.us">northface outlet</a>
<a href="http://www.pandora--bijoux.fr">pandora bijoux</a>
<a href="http://www.airmax2018-uk.com">nike vapor max</a>
<a href="http://www.hyperdunk2017.us.com">nike hyperdunk 2017</a>
<a href="http://www.kdshoes10.org">kd 9</a>
<a href="http://www.huaracheshoes.us">huarache shoes</a>
<a href="http://www.braceletspandora.fr">pandora soldes 2018</a>
<a href="http://www.timberlandbootsoutletstore.us.com">timberland outlet</a>
<a href="http://www.airmaxs2018.org">nike air max 2018</a>
<a href="http://www.yeezy-boost.it">yeezy boost</a>
<a href="http://www.pandorabracciali.it">pandora gioielli</a>
<a href="http://www.pandorajewelry70off.us">pandora jewelry</a>
<a href="http://www.adidasoutletshoes.us">adidas outlet store</a>
<a href="http://www.kyrie4shoes.org">kyrie 4</a>
<a href="http://www.pandorajewelrycharms.us">pandora black friday</a>
<a href="http://www.yeezyzebrav2.us">yeezy zebra</a>
<a href="http://www.nikevapormax.cz">nike air vapormax</a>
<a href="http://www.vapormax2018.it">nike vapormax</a>
<a href="http://www.kd-10.us.com">kd 9</a>
<a href="http://www.pandorabracelet-jewelry.us.com">pandora jewelry official</a>
<a href="http://www.airmax2018chaussure.fr">air max 2018</a>
<a href="http://www.birkenstock-outlets.us">birkenstock shoes</a>
<a href="http://www.airmaxoutletstore.us.com">nike outlet store online</a>
<a href="http://www.pandora--bracelet.us.com">pandora charms</a>
<a href="http://www.adidas-ultra-boost.us.com">ultra boost</a>
<a href="http://www.pandorabijoux-soldes.fr">bracelet pandora</a>
<a href="http://www.vapor-max.fr">vapormax pas cher</a>
<a href="http://www.yeezyboost-350.it">yeezy boost 350</a>
<a href="http://www.airvapormax.us.com">nike vapor max</a>
<a href="http://www.airvapormax.it">nike vapormax</a>
<a href="http://www.vapormax2018.fr">nike air max 2017</a>
<a href="http://www.birkenstockshoes-outlet.us.com">birkenstocks</a>
<a href="http://www.air-vapormax.us.com">nike vapor max</a>
<a href="http://www.goyard-handbags.us">goyard bags</a>
<a href="http://www.yeezyboost350sv2.us.com">yeezy boost 350 v2</a>
<a href="http://www.redbottoms-shoes.us.com">red bottom shoes</a>
<a href="http://www.vapormaxflyknit.us.com">nike vapormax</a>
<a href="http://www.pandora--charms.us.com">pandora bracelet</a>
<a href="http://www.yeezy-350.co.uk">adidas yeezy</a>
<a href="http://www.yeezybluetint.us.com">yeezy boost 350 v2 blue tint</a>
<a href="http://www.valentinoshoesoutlet.us">valentino shoes</a>
<a href="http://www.vapor-max.us">air vapormax</a>
<a href="http://www.hoganscarpeoutletonline.it">hogan outlet</a>
<a href="http://www.goyardbags.us.com">goyard outlet</a>
<a href="http://www.mbtshoesclearance.us.com">mbt shoes clearance</a>
<a href="http://www.yeezyboosts350.co.uk">adidas yeezy</a>
<a href="http://www.adidasshoes-outlet.us.com">adidas outlet store</a>
<a href="http://www.adidasyeezycz.com">adidas yeezy boost</a>
<a href="http://www.pandorajewelryoff.us">pandora</a>
<a href="http://www.yeezyboost350v2s.fr">yeezy boost 350 v2</a>
<a href="http://www.vapormax-pascher.fr">nike air max</a>
<a href="http://www.kobe-12.us.com">kobe 12</a>
<a href="http://www.birkenstocks-shoes.us.com">birkenstocks</a>
<a href="http://www.airmaxs2018.us.com">nike air max 2017</a>
<a href="http://www.louboutinoutletshoes.us">christian louboutin shoes</a>
โดย : lialrywaypeld    ไอพี : 110.86.167.108


ความคิดเห็นที่ 15
อังคาร ที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 13:49:29
credit loans guaranteed approval <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com/">loans in dallas tx</a> credit loans guaranteed approval <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com/>debt consolidation with bad credit</a>
โดย : Pay Day Loan    ไอพี : 5.188.210.9


ความคิดเห็นที่ 16
เสาร์ ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 07:55:23
credit loans guaranteed approval <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com/">credit loans guaranteed approval</a> bad credit loans <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com/>no credit loans</a>
โดย : Payday    ไอพี : 5.188.210.9


ความคิดเห็นที่ 17
อังคาร ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 12:15:38
cialis online apotheke 5mg

<a href=http://buycialisgentr.com/>cialis sale</a>
<a href="http://buycialisgentr.com/">cialis cheap</a>

can i take cialis and ecstasy
โดย : Lyudaslady    ไอพี : 94.130.112.1


ความคิดเห็นที่ 18
ศุกร์ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 23:13:59
payday loan places in garland texas

<a href=http://paydayadvancet.com/>online payday advance</a>
<a href="http://paydayadvancet.com/">best payday loans online</a>

quick fast payday loans online
โดย : Zheglovslady    ไอพี : 144.76.132.71


ความคิดเห็นที่ 19
พุธ ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 07:00:00
cialis 10mg lign

http://buycialisgentr.com/ - cialis
<a href="http://buycialisgentr.com/">cheap cialis</a>

cialis vrouwen
โดย : Lyudaslady    ไอพี : 144.76.132.71


ความคิดเห็นที่ 20
พุธ ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 06:50:00
generika cialis rezeptfrei

<a href=http://buycialisgentr.com/>cheap cialis</a>
<a href="http://buycialisgentr.com/">cialis sale</a>

generika cialis rezeptfrei
โดย : Lyudaslady    ไอพี : 94.130.112.1


ความคิดเห็นที่ 21
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 19:58:40
Find cheap store for <a href=http://www.curry-5.com>curry 5</a>
<a href=http://www.stephencurry-shoes.us>stephen curry shoes</a>
<a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a>
<a href=http://www.adidasnmdshoes.us.com>adidas nmd shoes</a>
โดย : BobbyZef    ไอพี : 216.244.87.66


ความคิดเห็นที่ 22
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 12:19:58
This bag is available in three colors, one is Mushroom glazed goat leather, one is blueberry waxed Nubuck leather and the last one is black soft spongy leather.(Michael Kors Handbags Outlet Clearance)
With one main compartment, one internal zip pocket and one internal slip pocket and internal Mulberry fob, the bag can be used conveniently.(MK Bags Outlet)
The bag features magnetic closure and external stitch detailing.(Fashion)
Such a designer bag is not eye-catching, but it is comfortable, functional and timeless.(Michael Kors Outlet Sale)
It is the incontestable fact that Michael Kors Handbags are in hot pursuit among celebrities and socialites.(Michael Kors Outlet Online)
The sleek lines and classic detailing of this bag make it easy to wear with any outfit and give the tote a timeless quality sure to carry you from season to season.(click here)
โดย : MK Bags Outlet    ไอพี : 117.26.240.95


ความคิดเห็นที่ 23
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 09:51:53
Find cheap store for <a href=http://www.curry-5.com>curry 5</a>
<a href=http://www.stephencurry-shoes.us>stephen curry shoes</a>
<a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a>
<a href=http://www.adidasnmdshoes.us.com>adidas nmd shoes</a>
โดย : BobbyZef    ไอพี : 216.244.87.66


ความคิดเห็นที่ 24
อังคาร ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 12:07:37
cialis cheap delivery

<a href=http://buycialisgentr.com/>cheap cialis</a>
<a href="http://buycialisgentr.com/">cialis</a>

compare price for cialis
โดย : Lyudaslady    ไอพี : 144.76.132.71


ความคิดเห็นที่ 25
พุธ ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 08:55:25
female cialis cost canadian

<a href=http://buycialisgentr.com/>cialis</a>
<a href="http://buycialisgentr.com/">generic cialis</a>

achat cialis 10 mg
โดย : Lyudaslady    ไอพี : 94.130.112.1


ความคิดเห็นที่ 26
จันทร์ ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 21:54:38
cialis vs generic

<a href=http://buycialisgentr.com/>cialis sale</a>
<a href="http://buycialisgentr.com/">cheap cialis</a>

farmacie online per cialis
โดย : Lyudaslady    ไอพี : 144.76.132.71


ความคิดเห็นที่ 27
อังคาร ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 00:29:50
cialis da 10 mg o da 20 mg

<a href=http://buycialisgentr.com/>buy cialis</a>
<a href="http://buycialisgentr.com/">cialis sale</a>

generic cialis discount uk
โดย : Lyudaslady    ไอพี : 144.76.132.71


ความคิดเห็นที่ 28
อังคาร ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 09:39:34
tarif cialis 10 mg

<a href=http://buycialisgentr.com/>cialis</a>
<a href="http://buycialisgentr.com/">generic cialis</a>

cialis generico vendita line
โดย : Lyudaslady    ไอพี : 144.76.132.71

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us     Admin


Design by Namfang @ICT Support
Tel. 083-2030498,086-4229460