[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
 


  
โรคซิฟิลิส
โดย : Dr. Prasert Chankaet   เมื่อวันที่ : อาทิตย์ ที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560   


โรคซิฟิลิส
ซิฟิลิส (Syphilis) เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ทำให้เกิดผื่นหรือแผลตามผิวหนัง และอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงขึ้นหากไม่รักษา

ซิฟิลิส

อาการของซิฟิลิส

โรคซิฟิลิสแบ่งอาการออกได้เป็น 3 ระยะ

ระยะที่ 1 (Early/Primary Syphilis) จะเกิดแผลขนาดเล็กบริเวณที่ได้รับเชื้อ ก้นขอบแผลมีลักษณะเรียบและแข็งที่เรียกว่า แผลริมแข็ง (Chancre) โดยเฉพาะตามอวัยวะเพศและริมฝีปากหลังการได้รับเชื้อประมาณ 3 สัปดาห์ แต่ก็อาจพบอาการได้ในช่วง 10-90 วัน มักไม่มีอาการเจ็บปวดและจะค่อย ๆ หายไปได้เองภายใน 6 สัปดาห์แม้ไม่ได้รับการรักษา
ระยะที่ 2 (Secondary Stage) โรคจะเริ่มพัฒนาจากระยะแรกใช้เวลาประมาณ 1-3 เดือน ผู้ป่วยจะเริ่มเกิดผื่นที่มีลักษณะตุ่มนูนคล้ายหูดขึ้นตามบริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้า อวัยวะเพศ หรือส่วนอื่นของร่างกาย เช่น ขาหนีบ ทวารหนัก ภายในช่องปาก แต่ไม่มีอาการคันตามผิวหนัง บางรายอาจมีอาการเจ็บคอ มีปื้นแผ่นสีขาวในปาก เป็นไข้ ต่อมน้ำเหลืองบวม เหนื่อยง่าย น้ำหนักลด ผมร่วง หรืออาการอื่น ๆ แต่อาการเหล่านี้มักจะหายไปแม้ไม่ได้รับการรักษาเช่นกัน
ระยะสงบ หรือ Latent Syphilis เป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีอาการของโรคแสดงออกมาให้เห็น แต่ผู้ป่วยยังคงมีเชื้ออยู่ในร่างกายและตรวจเลือดพบได้ ระยะนี้สามารถเกิดได้นานเป็นปีก่อนจะพัฒนาไปยังระยะสุดท้าย
ระยะที่ 3 (Tertiary Syphilis) หากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจะทำให้โรคพัฒนามาจนถึงระยะสุดท้ายที่ก่อให้เกิดความผิดปกติและภาวะแทรกซ้อนที่หัวใจ สมอง เส้นประสาท หรืออวัยวะหลายส่วนของร่างกายเมื่อเชื้อไปอยู่ในบริเวณนั้น ซึ่งจะนำไปสู่โรคต่าง ๆ เช่น อัมพาต ตาบอด ภาวะสมองเสื่อม หูหนวก ไร้สมรรถภาพทางเพศ โรคหัวใจ เสียสติ และมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้
สาเหตุของซิฟิลิส
โรคซิฟิลิสเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า ทริปโปนีมา พัลลิดุม (Treponema Pallidum) จากการสัมผัสถูกเชื้อโดยตรงจากแผลของผู้ป่วย โดยเฉพาะในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ที่มักสุ่มเสี่ยงกับการติดเชื้อได้มากที่สุด จึงมักถูกจัดเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้การใช้เข็มฉีดยารวมกับผู้อื่น การรับเลือดจากผู้อื่น รวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์ที่มีเชื้อสามารถส่งผ่านเชื้อไปยังทารกในครรภ์ได้เช่นกัน

ในช่วงระยะที่ 1-2 ของการติดเชื้อจะสามารถแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นได้ง่ายมากที่สุด อย่างไรก็ตามการใช้สิ่งของร่วมกันในบางกรณีที่ไม่ได้สัมผัสกับเชื้อโดยตรงอาจไม่เกิดการแพร่กระจายของเชื้อ เช่น การใช้ห้องน้ำ การสวมเสื้อผ้า หรือใช้ช้อนส้อมร่วมกัน รวมไปถึงระยะสงบของโรคที่มักไม่ค่อยมีอาการและไม่เกิดการติดต่อ

การวินิจฉัยซิฟิลิส

แพทย์จะสอบถามข้อมูลทั่วไป เช่น อาการความผิดปกติที่เกิดขึ้นของผู้ป่วย ประวัติการเจ็บป่วย พฤติกรรมด้านเพศสัมพันธ์ รวมไปถึงการตรวจร่างกายในเบื้องต้น ซึ่งแพทย์หรือพยาบาลจะตรวจดูบริเวณอวัยวะเพศหรือส่วนอื่นของร่างกายว่าพบแผลหรือความผิดปกติใด ๆ ที่อาจเกิดจากโรคซิฟิลิส ก่อนจะสั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นเพิ่มเติม ซึ่งการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มักใช้ในการวินิจฉัย ได้แก่

การตรวจเลือด เป็นการตรวจหาเชื้อที่อยู่ในกระแสเลือดของผู้ป่วย โดยในบางรายที่ผลการตรวจออกมาว่ามีการติดเชื้อ อาจต้องมีการตรวจซ้ำอีกครั้งหลังจากการตรวจครั้งแรก เพื่อช่วยยืนยันการติดเชื้อที่ทำให้เกิดโรคซิฟิลิสขึ้น
การเก็บตัวอย่างเชื้อไปตรวจ (Swab Test) ในกรณีที่ผู้ป่วยเกิดแผลหรือผื่นตามร่างกาย แพทย์อาจมีการเก็บตัวอย่างเชื้อบนผิวหนังหรือน้ำเหลืองจากแผลไปตรวจทางห้องปฏิบัติการ หาเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคซิฟิลิสหรือไม่
ทั้งนี้ การวินิจฉัยต้องดูระยะของโรคที่ผู้ป่วยเป็นร่วมด้วย เนื่องจากในบางระยะอาจไม่มีอาการของโรคแสดงออกมาให้เห็น แต่เมื่อโรคเข้าสู่ระยะสุดท้าย มักพบความผิดปกติของระบบร่างกายอื่น ๆ แพทย์จึงอาจมีการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการในบางรายตามระยะโรคที่ผู้ป่วยเป็น เช่น แพทย์อาจทำการเจาะน้ำไขสันหลัง (Spinal Tap/Lumbar Puncture) ในกรณีที่คนไข้มีอาการทางระบบประสาท แต่ไม่พบอาการอื่น ๆ ของโรค
การรักษาซิฟิลิส

โดยทั่วไปโรคซิฟิลิสสามารถรักษาได้ด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มเพนิซิลลิน (Penicillin) เป็นหลัก แม้ว่าอาการของโรคในระยะแรกมักเกิดขึ้นแล้วหายไป และอาการในระยะท้ายมักไม่ค่อยแสดงอาการ แต่เชื้อยังคงอยู่ในร่างกาย จึงจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีที่ถูกต้องก่อนโรคมีการพัฒนามากขึ้นจนรุนแรงต่อระบบอื่นในร่างกาย ในช่วงระหว่างการรักษา ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ เพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรคหรือกระตุ้นให้โรคเกิดการกำเริบมากขึ้นหากได้รับเชื้อจากผู้อื่นอีกครั้ง และแนะนำให้คู่นอนมาตรวจด้วยเช่นกัน

สำหรับประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นการรักษาด้วยยากลุ่มเพนิซิลลิน จี (Penicillin G) ที่แบ่งย่อยได้อีกหลายชนิด เช่น ยาเบนซาธีน เพนิซิลลิน จี (Benzathine Penicillin G) ยาเอเควียส เพนิซิลลิน จี (Aqueous Penicillin G) ซึ่งแพทย์จะฉีดให้ผู้ป่วยโดยดูจากระยะเวลาในการป่วยว่าเป็นมานานเท่าใด

ผู้ป่วยระยะที่ 1-2 จะฉีดเบนซาธีน เพนิซิลลิน จี ขนาด 2.4 ล้านยูนิต เข้ากล้ามเนื้อให้ผู้ป่วย 1 ครั้ง
ผู้ป่วยระยะแฝงหรือระยะที่ 3 จะฉีดเบนซาธีน เพนิซิลลิน จี ขนาด 2.4 ล้านยูนิต เข้ากล้ามเนื้อให้ผู้ป่วยสัปดาห์ละ 1 ครั้งติดต่อกัน 3 สัปดาห์
หากโรคซิฟิลิสขึ้นไปที่สมอง (Neurosyphilis) แพทย์จะฉีดเบนซาธีน เพนิซิลลิน จี เข้ากล้ามเนื้อ 18-24 ล้านยูนิตต่อวัน โดยแบ่งการให้ยาเป็น 3-4 ล้านยูนิตทุก 4 ชั่วโมง ติดต่อกันนาน 10-14 วัน หรือฉีดโปรเคน เพนิซิลลิน (Procaine Penicillin) ขนาด 2.4 ล้านยูนิต เข้ากล้ามเนื้อให้ผู้ป่วยวันละ 1 ครั้ง ร่วมกับรับประทานยาโพรเบเนซิด (Probenecid) ขนาด 500 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง ติดต่อกันเป็นเวลานาน 10-14 วัน
อย่างไรก็ตาม การรักษาด้วยยาอาจส่งผลข้างเคียงในผู้ป่วยบางราย เช่น ไข้ขึ้น เวียนศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อหรือปวดตามข้อ แต่อาการเหล่านี้จะค่อย ๆ ทุเลาลงในเวลาไม่นาน บางครั้งแพทย์อาจจ่ายยาพาราเซตามอล (Paracetamol) ช่วยบรรเทาอาการ ผู้ป่วยที่มีประวัติการแพ้ยาควรแจ้งให้แพทย์ทราบ เพื่อประเมินและปรับตัวยาที่ใช้ในการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางโรคติดเชื้อต่อไป
โรคซิฟิลิส syphilis
สุขภาพ


www.honestdocs.co/syphilis-warts
www.honestdocs.coเข้าชม : 1586


ความคิดเห็นที่ 1
อังคาร ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 19:34:33
lilly icos uk cialis

http://cialisbuyql.com/ - cialis online

<a href="http://cialisbuyql.com/">cheap cialis</a>

spedizione di cialis
โดย : Lyonyaslady    ไอพี : 94.130.112.30


ความคิดเห็นที่ 2
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 23:03:16
cialis 5 mg prezzo in farmacia

http://cialisiawl.com/ - buy cialis

<a href="http://cialisiawl.com/">cialis online</a>

cialis minnesota
โดย : Laraslady    ไอพี : 144.76.132.76


ความคิดเห็นที่ 3
อาทิตย์ ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 19:58:29
cialis levitra kombinieren

http://asucialis.com/ - cialis

<a href="http://asucialis.com/">cialis online</a>

expired cialis side effects
โดย : Nyutaslady    ไอพี : 94.130.112.1


ความคิดเห็นที่ 4
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:59:42
40 mg cialis dosage

http://supercialisheree.com/ - buy cialis

<a href="http://supercialisheree.com/">cialis online</a>

buy cialis online 20mg
โดย : Danaslady    ไอพี : 144.76.132.76


ความคิดเห็นที่ 5
อังคาร ที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 20:35:14
only for you brand name cialis

http://cialisonlinedfl.com/ - cheap cialis

<a href="http://cialisonlinedfl.com/">cialis</a>

cialis 10 comprime
โดย : Zhannaslady    ไอพี : 94.130.112.2


ความคิดเห็นที่ 6
ศุกร์ ที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 09:53:45
vendita cialis 50 mg

http://cialisonlinezgaq.com/ - buy cialis

<a href="http://cialisonlinezgaq.com/">cialis</a>

nhs prescription for cialis
โดย : Valyaslady    ไอพี : 144.76.132.76


ความคิดเห็นที่ 7
เสาร์ ที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 16:57:25
cialis pas cher montpellier

http://cialisonlifast.com/ - cialis fast delivery

<a href="http://cialisonlifast.com/">cialis</a>

good choice price of cialis
โดย : Tatiyanaslady    ไอพี : 94.130.112.3


ความคิดเห็นที่ 8
อาทิตย์ ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 04:01:12
20 mg cialis baratos en uk

http://cialisonlifast.com/ - cialis fast delivery

<a href="http://cialisonlifast.com/">cialis</a>

just try 5 mg cialis
โดย : Tatiyanaslady    ไอพี : 94.130.112.3


ความคิดเห็นที่ 9
อาทิตย์ ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 05:55:09
cialis generico senza ricetta

http://cialisonlifast.com/ - cialis

<a href="http://cialisonlifast.com/">generic cialis</a>

cialis campione libero
โดย : Tatiyanaslady    ไอพี : 94.130.112.3


ความคิดเห็นที่ 10
จันทร์ ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 20:38:27
buy literary analysis

http://cialisuna.com/ - cialis cheap

<a href="http://cialisuna.com/">generic cialis online</a>

custom writings service
โดย : Fyodorslady    ไอพี : 94.130.112.4


ความคิดเห็นที่ 11
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 10:50:53
At present, because Kevin durant, Curry still cannot embodiment that unscrupulous rating champion, 15 to 16 year everything will end up memories. That year, even so, how many people have a history class record may be overlooked? 15-16, Curry, filming 50. 4%, 45. 4% upon threes, free-throw shooting 85. 8%. Yes, Curry does, in the NBA features a about the existence in the 180 club, but because of that year Curry is usually too strong, and your record to little, often brought up in that year, the amount time has been ignored?

Tag: <a href=http://www.kyrie-3.com>kyrie 3</a> <a href=http://www.curry2.com>curry 2</a> <a href=http://www.kyrie4.us.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.curry-4.com>curry 4</a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.calvinklein-underwear.us.com>calvin klein</a> <a href=http://www.kyrie3shoes.com>kyrie 3 shoes</a> <a href=http://www.kyrie4confetti.us>kyrie 4 confetti</a> <a href=http://www.kyrie-4.org>kyrie 4 shoes</a> <a href=http://www.curry4footlocker.com>curry 4</a>
โดย : BobbyZef    ไอพี : 216.244.87.66


ความคิดเห็นที่ 12
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 11:14:05
Is actually this four games following each shot of Curry ushered from the great changes: the damaged before Curry also once but 40% on threes, but at present, Curry is 49. 1% forty nine. 1%, free-throw shooting, the shooting average of penalty shots often 92. 7%. One phase, Curry has already nearby the 180 mark.

Tag: <a href=http://www.kyrie4.us.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.kyrie3shoes.com>kyrie 3 shoes</a> <a href=http://www.curry4footlocker.com>curry 4 footlocker</a> <a href=http://www.curry-4.com>curry 4</a> <a href=http://www.kyrie4confetti.us>kyrie 4 confetti</a> <a href=http://www.kyrie-3.com>kyrie 3</a> <a href=http://www.curry2.com>curry 2</a> <a href=http://www.calvinklein-underwear.us.com>calvin klein</a> <a href=http://www.kyrie-4.org>kyrie 4</a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a>
โดย : BobbyZef    ไอพี : 216.244.87.66


ความคิดเห็นที่ 13
ศุกร์ ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 15:38:55
March sale of hypoallergenic Curry some champions suit sales uncommonly hot, a lot of men and women with money to buy back then chuai, there is no snap up. But not long ago, this title set within platinum color version is going to be released in this thirty days alone, made the new round of the opportunity to give the actual fans

Tag: <a href=http://www.curry4footlocker.com>curry 4 Shoes</a> <a href=http://www.kyrie3shoes.com>kyrie 3 shoes</a> <a href=http://www.calvinklein-underwear.us.com>calvin klein underwear</a> <a href=http://www.curry-4.com>curry 4</a> <a href=http://www.curry2.com>curry 2</a> <a href=http://www.kyrie4confetti.us>kyrie 4 confetti</a> <a href=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com>Lebron James Shoes</a> <a href=http://www.kyrie-4.org>nike kyrie 4</a> <a href=http://www.nikekyrie4.us.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.kyrie-3.com>kyrie 3</a> <a href=http://www.kyrie4.us.com>kyrie 4</a>
โดย : BobbyZef    ไอพี : 216.244.87.66


ความคิดเห็นที่ 14
ศุกร์ ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 17:13:18
October sale of hypoallergenic Curry 4 champions suit sales unusually hot, a lot of folks with money to buy long ago chuai, there is zero snap up. But lately, this title set inside platinum color version is going to be released in this calendar month alone, made the new round with the opportunity to give the actual fans

Tag: <a href=http://www.curry4footlocker.com>curry 4 Shoes</a> <a href=http://www.curry-4.com>curry 4</a> <a href=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com>Lebron Shoes</a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.kyrie4.us.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.kyrie3shoes.com>kyrie 3 shoes</a> <a href=http://www.kyrie-3.com>kyrie 3</a> <a href=http://www.curry2.com>curry 2</a> <a href=http://www.calvinklein-underwear.us.com>calvin klein</a> <a href=http://www.nikekyrie4.us.com>kyrie 4 shoes</a> <a href=http://www.kyrie-4.org>kyrie 4 shoes</a> <a href=http://www.kyrie4confetti.us>kyrie 4 confetti</a>
โดย : BobbyZef    ไอพี : 216.244.87.66


ความคิดเห็นที่ 15
จันทร์ ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 20:15:09
<a href=http://www.stephencurry--shoes.us.com>stephen curry shoes</a>
<a href=http://www.anellobackpack.us.com>anello backpack</a>
<a href=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com>adidas yeezy outlet</a>
<a href=http://www.adidasultraboostshoes.us.com>adidas ultra boost shoes</a>
<a href=http://www.adidasultraboostshoes.us.com>adidas ultra boost</a>
<a href=http://www.yeezy--boost.us.com>yeezy boost</a>
<a href=http://www.adidasclothing.us>adidas clothing</a>
<a href=http://www.airjordan32.us>air jordan 32</a>
<a href=http://www.nikesoccercleats.us.com>nike soccer cleats</a>
<a href=http://www.nikecr7.com>Nike CR7</a>
<a href=http://www.stephencurry-shoes.us>stephen curry shoes</a>
<a href=http://www.cristianoronaldocr7.us>Cristiano Ronaldo CR7</a>
<a href=http://www.adidassoccercleats.us.com>adidas soccer cleats</a>
<a href=http://www.kyrie-irvingshoes.com>kyrie irving shoes</a>
<a href=http://www.airmax270.us>air max 270</a>
<a href=http://www.lebronshoes.us.com>lebron james shoes</a>
<a href=http://www.airmax270.us>nike air max 270</a>
<a href=http://www.kobebryantshoes.us.com>kobe bryant shoes</a>
<a href=http://www.kobebryantshoes.us.com>kobe shoes</a>
<a href=http://www.nikeairmax270.us.com>air max 270</a>
<a href=http://www.adidasboostyeezy.us.com>adidas yeezy boost</a>
<a href=http://www.adidasboostyeezy.us.com>yeezy boost</a>
<a href=http://www.lebronsoldier11.org>lebron soldier 11</a>
<a href=http://www.airforce-1.us>air force 1</a>
โดย : BobbyZef    ไอพี : 98.143.159.170


ความคิดเห็นที่ 16
จันทร์ ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 20:12:53
<a href=http://www.stephencurry--shoes.us.com>stephen curry shoes</a>
<a href=http://www.anellobackpack.us.com>anello backpack</a>
<a href=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com>adidas yeezy outlet</a>
<a href=http://www.adidasultraboostshoes.us.com>adidas ultra boost shoes</a>
<a href=http://www.adidasultraboostshoes.us.com>adidas ultra boost</a>
<a href=http://www.yeezy--boost.us.com>yeezy boost</a>
<a href=http://www.adidasclothing.us>adidas clothing</a>
<a href=http://www.airjordan32.us>air jordan 32</a>
<a href=http://www.nikesoccercleats.us.com>nike soccer cleats</a>
<a href=http://www.nikecr7.com>Nike CR7</a>
<a href=http://www.stephencurry-shoes.us>stephen curry shoes</a>
<a href=http://www.cristianoronaldocr7.us>Cristiano Ronaldo CR7</a>
<a href=http://www.adidassoccercleats.us.com>adidas soccer cleats</a>
<a href=http://www.kyrie-irvingshoes.com>kyrie irving shoes</a>
<a href=http://www.airmax270.us>air max 270</a>
<a href=http://www.lebronshoes.us.com>nike lebron shoes</a>
<a href=http://www.airmax270.us>nike air max 270</a>
<a href=http://www.kobebryantshoes.us.com>kobe bryant shoes</a>
<a href=http://www.kobebryantshoes.us.com>kobe shoes</a>
<a href=http://www.nikeairmax270.us.com>air max 270</a>
<a href=http://www.adidasboostyeezy.us.com>adidas yeezy boost</a>
<a href=http://www.adidasboostyeezy.us.com>yeezy boost</a>
<a href=http://www.lebronsoldier11.org>lebron soldier 11</a>
<a href=http://www.airforce-1.us>air force 1</a>
โดย : BobbyZef    ไอพี : 98.143.159.170


ความคิดเห็นที่ 17
จันทร์ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 02:03:24
Lately, hypoallergenic, Under Armour brand together to the United International locations foundation "Nothing But Nets" world-wide ambassador activity - Stephen Curry available limited edition Curry four low help color basketball shoes, the cause involving resistance to malaria. Each set of footwear sold, Steven will become to "Nothing But Nets" simply by insecticidal activity to give a malaria prevention life-saving bed Nets. The donation will be "Nothing But Nets" to offer 2500 life-saving bed Netting, is used to guard children from malaria, refugees and their families.

Tag: <a href=http://www.kyrie4.us.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.kyrie-4.org>kyrie 4 shoes</a> <a href=http://www.nikesoccercleats.us.com>Nike Football Cleats</a> <a href=http://www.anellobackpack.us.com>anello backpack</a> <a href=http://www.supremeyeezys.com>yeezy supreme</a> <a href=http://www.calvinklein-underwear.us.com>calvin klein</a> <a href=http://www.kyrie3shoes.com>kyrie 3 shoes</a> <a href=http://www.cristianoronaldocr7.us>Cristiano Ronaldo CR7</a> <a href=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com>Nike Lebron James Shoes</a> <a href=http://www.curry-4.com>curry 4</a> <a href=http://www.kyrie4confetti.us>kyrie 4 confetti</a> <a href=http://www.curry4footlocker.com>curry 4</a> <a href=http://www.lebronjames--shoes.us.com>Nike Lebron James Shoes</a> <a href=http://www.nikekyrie4.us.com>nike kyrie 4</a> <a href=http://www.yeezy--boost.us.com>adidas yeezy</a> <a href=http://www.curry2.com>curry 2</a> <a href=http://www.kyrie-3.com>kyrie 3</a> <a href=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com>adidas yeezy Outlet</a>

<a href=http://www.nikecr7.com><strong>Nike CR7 Cleats</strong></a> <a href=http://www.nikerosherun.us.com><strong>nike roshe run one</strong></a> <a href=http://www.nikelunarforce1.com><strong>nike lunar force 1</strong></a> <a href=http://www.adidasnmdr1primeknit.com><strong>adidas nmd r1 primeknit</strong></a> <a href=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com><strong>adidas yeezy</strong></a> <a href=http://www.supremeyeezys.com><strong>adidas supreme yeezys</strong></a> <a href=http://www.ecco.us.com><strong>ecco Shoes</strong></a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.com.co><strong>kyrie shoes</strong></a> <a href=http://www.ugg5815.com><strong>ugg 5815</strong></a> <a href=http://www.kyrie4.us.com><strong>kyrie 4</strong></a> <a href=http://www.rose6.us><strong>d rose 6</strong></a> <a href=http://www.kyrie3.us><strong>kyrie 3</strong></a> <a href=http://www.airjordan32.us><strong>air jordan 32</strong></a> <a href=http://www.yeezy--boost.us.com><strong>yeezy boost</strong></a> <a href=http://www.adidassuperstar.us.org><strong>adidas superstar</strong></a> <a href=http://www.asicsshoes.us.com><strong>asics shoes</strong></a> <a href=http://www.kyrie4confetti.us><strong>kyrie 4 confetti</strong></a> <a href=http://www.lebronsoldier10.us.com><strong>lebron soldier 10</strong></a> <a href=http://www.curry4footlocker.com><strong>curry 4</strong></a> <a href=http://www.curry-2.com><strong>curry 2</strong></a> <a href=http://www.kobe11.org><strong>kobe 11</strong></a> <a href=http://www.newbalancerunningshoes.us.com><strong>new balance running shoes</strong></a> <a href=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com><strong>Lebron Shoes</strong></a> <a href=http://www.kd-10.com><strong>kd 10</strong></a> <a href=http://www.ultraboost-3.com><strong>ultra boost 3.0</strong></a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us><strong>kyrie irving shoes</strong></a> <a href=http://www.vanssk8hi.us><strong>vans sk8 hi</strong></a> <a href=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com><strong>nike air more uptempo</strong></a> <a href=http://www.neweracaps.us.com><strong>new era caps</strong></a> <a href=http://www.bapehoodie.com><strong>bape hoodie</strong></a>
โดย : BobbyZef    ไอพี : 216.244.87.66


ความคิดเห็นที่ 18
พุธ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 04:11:11
<a href="http://www.cheapnfljerseysnfls.us.com">cheap nfl jerseys</a>
<a href="http://www.winlike96.us.com">win like 96 11s</a>
<a href="http://www.jordan12s.us">jordan 12</a>
<a href="http://www.pandorasjewelrys.us.com">pandora jewelry</a>
<a href="http://www.clarksshoesforwomen.us">clarks shoes</a>
<a href="http://www.pandoraearrings.us">pandora rings</a>
<a href="http://www.north-face-jackets.us.com">north face jackets clearance</a>
<a href="http://www.yeezyzebrav2.us.com">yeezy zebra</a>
<a href="http://www.pandora-necklace.us">pandora earrings</a>
<a href="http://www.poralphlaurenfactorystore.us.com">ralph lauren outlet</a>
<a href="http://www.lebron15shoes.us">nike lebron 15</a>
<a href="http://www.pumafentyshoes.us.com">fenty puma</a>
<a href="http://www.rihanna-puma.us.com">fenty puma</a>
<a href="http://www.huarache-shoes.us">huarache shoes</a>
<a href="http://www.thenorthface-jackets.us">the north face jackets</a>
<a href="http://www.calvinkleinoutlet.us">calvin klein dresses</a>
<a href="http://www.pandorabraceletscharms.us.com">pandora bracelets and charms</a>
<a href="http://www.nike-kyrie.us">kyrie 3</a>
<a href="http://www.kobebryant-shoes.us.com">nike kobe</a>
<a href="http://www.canadiangoosejacket.us.com">canada goose jackets</a>
<a href="http://www.yeezy--shoes.us.com">yeezy shoes</a>
<a href="http://www.kyrie3s.us.com">kyrie 3 shoes</a>
<a href="http://www.pandorabraceletsclearance.us.com">pandora bracelets clearance</a>
<a href="http://www.fakerolexwatches.us.com">fake rolex</a>
<a href="http://www.adidasoutlets.us">adidas outlet</a>
<a href="http://www.mbtshoes-clearance.us.com">mbt shoes</a>
<a href="http://www.northfaceclearances.us">north face outlet 70 off</a>
<a href="http://www.clarkshoes.us.com">clarks outlet</a>
<a href="http://www.nikefactorystores.us.com">nike factory store</a>
<a href="http://www.birkin-bag.us">birkin bag</a>
<a href="http://www.huarachenike.us.com">nike huarache</a>
<a href="http://www.underarmouroutletonline.us.com">under armour outlet</a>
<a href="http://www.calvinkleinonline.us.com">calvin klein online</a>
<a href="http://www.vapormax-nike.us.com">nike air vapormax</a>
<a href="http://www.fitflopshoesclearance.us.com">fitflops</a>
<a href="http://www.supreme-newyork.us.com">supremenewyork</a>
<a href="http://www.pandora-charm.us">pandora charms</a>
<a href="http://www.pandorasbracelet.us.com">pandora bracelet</a>
<a href="http://www.jimmychooshoessale.us">jimmy choo outlet</a>
<a href="http://www.barbourjackets.us">barbour</a>
<a href="http://www.kobe12shoes.us">kobe shoes</a>
<a href="http://www.valentino-shoes.us">valentino</a>
<a href="http://www.beatswireless.us.com">beats headphones</a>
<a href="http://www.mbt.us.org">mbt shoes</a>
<a href="http://www.nike-stores.us.com">nike store</a>
<a href="http://www.nike-outletonline.us.com">nike outlet store online shopping</a>
<a href="http://www.salvatoreferragamo-shoes.us">salvatore ferragamo</a>
<a href="http://www.louboutinoutletus.us.com">christian louboutin shoes</a>
<a href="http://www.redjordan11.us.com">jordan 11 red</a>
<a href="http://www.jewelrypandoras.us.com">pandora charms</a>
<a href="http://www.canadian-goose.us.com">canadian goose</a>
<a href="http://www.soccer-cleats.us.com">indoor soccer shoes</a>
<a href="http://www.clarksshoesforwomen.us.com">clarks shoes for women</a>
<a href="http://www.underarmourclearance.us">under armour clearance</a>
<a href="http://www.longchampbag.us">longchamp bags</a>
<a href="http://www.lacosteoutletstores.us">lacoste outlet stores</a>
<a href="http://www.yeezy350boost-v2.us">yeezy boost 350</a>
<a href="http://www.airjordansretro11.us">retro jordans</a>
<a href="http://www.yeezy-zebra.us">yeezy zebra</a>
<a href="http://www.valentino-outletstore.us.com">valentino outlet</a>
<a href="http://www.nike-airmax2018.us">air max 2018</a>
<a href="http://www.wholesalenfljerseyscheapnfl.us.com">nfl jerseys wholesale</a>
<a href="http://www.lacoste-poloshirts.us.com">lacoste</a>
<a href="http://www.jordan11red.us">jordan 11</a>
<a href="http://www.kd10-shoes.us">kd 10</a>
<a href="http://www.pandorajewelry70offclearance.us.com">pandora charms sale clearance</a>
<a href="http://www.cheapnike.us.com">nike sneakers</a>
<a href="http://www.kd10s.us.com">kd 10 shoes</a>
<a href="http://www.replica-rolex.us.com">replica rolex watches</a>
<a href="http://www.air-max-2018.us.com">nike air max 2018</a>
<a href="http://www.pandorabraceletclearance.us.com">pandora jewelry 70 off clearance</a>
<a href="http://www.birkenstockoutletsandals.us.com">birkenstock outlet</a>
<a href="http://www.pandoras-jewelry.us.com">pandora</a>
<a href="http://www.coachhandbagsoutletstores.us.com">coach handbags</a>
<a href="http://www.pandorajewelrysite.us.com">pandora jewelry</a>
<a href="http://www.pandoracharmsale.us">pandora sale</a>
<a href="http://www.nflcheapjerseysfromchina.us.com">cheap nfl jerseys wholesale</a>
<a href="http://www.pandora-ring.us.com">pandora rings official site</a>
<a href="http://www.redbottomslouboutin.us.com">red bottom</a>
<a href="http://www.fitflops-sale-clearance.us">fit flops</a>
<a href="http://www.kyrieirving-shoes.us">kyrie irving shoes</a>
<a href="http://www.pandorajewelrybracelet.us">pandora charms</a>
<a href="http://www.red-bottoms-shoes.us">red bottoms</a>
<a href="http://www.yeezybelugav2.us">beluga 2.0</a>
<a href="http://www.birkinbags.us.com">hermes birkin</a>
<a href="http://www.redchristianlouboutinshoes.us.com">red bottoms louboutin</a>
<a href="http://www.handbagsoutlet-michaelkors.us.com">michael kors handbags</a>
<a href="http://www.christianlouboutins-shoes.us.com">christian louboutin outlet</a>
<a href="http://www.redbottomsforwomen.us.com">red bottoms</a>
<a href="http://www.pandora-jewelryoutlets.us">pandora outlet online</a>
<a href="http://www.pandorajewelry-bracelet.us.com">pandora bracelet</a>
<a href="http://www.barbourjacket.us.com">barbour jacket</a>
<a href="http://www.adidasyeezy-shoes.us">yeezy boost</a>
<a href="http://www.jimmychoooutlets.us.com">jimmy choo outlet</a>
<a href="http://www.birkenstocks-outlet.us.com">birkenstocks</a>
<a href="http://www.skechers-sale.us.com">skechers boots</a>
<a href="http://www.louboutin-outlets.us">louboutin shoes</a>
<a href="http://www.thenorthfaceoutletonline.us.com">north face outlet online</a>
<a href="http://www.canadagoosejacketoutlet.us">canada goose coats</a>
<a href="http://www.yeezy-beluga.us.com">beluga 2.0</a>
<a href="http://www.yeezy-boost-350v2.us.com">yeezy boost 350</a>
<a href="http://www.airmax2018chaussure.fr">nike air max 2018</a>
<a href="http://www.birkenstocksandalsoutlet.us">birkenstocks</a>
<a href="http://www.nikevapormax.cz">nike vapormax</a>
<a href="http://www.pandora--charms.us.com">pandora charms</a>
<a href="http://www.yeezyboost-350.it">yeezy boost 350</a>
<a href="http://www.vapormaxflyknit.us.com">air vapormax</a>
<a href="http://www.adidasshoes-outlet.us.com">adidas outlet online</a>
<a href="http://www.yeezybluetint.us.com">adidas yeezy blue tint</a>
<a href="http://www.drebeatswirelessheadphones.us">beats headphones</a>
<a href="http://www.birkenstocksoutlet.us.com">birkenstock shoes</a>
<a href="http://www.vapormax2018.fr">air max 2017</a>
<a href="http://www.timberlandoutletstores.us">timberland boots</a>
<a href="http://www.pandorabracelet-jewelry.us.com">pandora bracelet</a>
<a href="http://www.redbottoms-shoes.us.com">red bottom shoes</a>
<a href="http://www.yeezybelugav2.us.com">yeezy boost 350 v2 beluga</a>
<a href="http://www.yeezyzebra.us.com">yeezy boost 350 v2</a>
<a href="http://www.pandorajewelryoff.us">pandora charms</a>
<a href="http://www.beatsheadphoneswireless.us.com">beats headphones</a>
<a href="http://www.lebron-15.us.com">lebron 15</a>
<a href="http://www.braceletspandora.fr">bracelet pandora</a>
<a href="http://www.anelli-pandora.it">pandora bracciali</a>
<a href="http://www.airvapormax2017.us.com">air vapormax</a>
<a href="http://www.ferragamooutlets.us">salvatore ferragamo shoes</a>
<a href="http://www.max2018.us.com">nike air max 2017</a>
<a href="http://www.vapor-max.it">air max</a>
<a href="http://www.curry4s.us.com">curry 3</a>
<a href="http://www.longchampoutletstores.us">longchamp bags</a>
<a href="http://www.goyard-handbags.us">goyard wallet</a>
<a href="http://www.air-vapormax.us.com">nike air vapormax</a>
<a href="http://www.discountbarbourjackets.us">barbour jackets</a>
<a href="http://www.pandorajewelrycharms.us">pandora charms</a>
<a href="http://www.official-pandorajewelry.us.com">pandora jewelry clearance</a>
<a href="http://www.airvapormax.cz">nike vapormax</a>
<a href="http://www.vapormax2018.it">nike air max 2017</a>
<a href="http://www.vapormax2018.us.com">nike vapor max</a>
<a href="http://www.vapormax-2018.fr">nike air max 2018</a>
<a href="http://www.lacosteoutlets.us.com">lacoste outlet stores</a>
<a href="http://www.vapormaxflyknit.fr">vapormax nike</a>
<a href="http://www.pandorajewelry70off.us">pandora</a>
<a href="http://www.airmax2018.cz">nike vapor max</a>
<a href="http://www.yeezy350boostsv2.us.com">yeezy boost 350 v2</a>
<a href="http://www.yeezysboost.us.com">yeezy boost</a>
<a href="http://www.jewelry-pandora.us.com">pandora cyber monday</a>
<a href="http://www.hyperdunk2017.us.com">nike hyperdunk 2017</a>
<a href="http://www.yeezy350v2-boost.us.com">yeezy boost 350</a>
<a href="http://www.yeezyboosts350.co.uk">yeezy boost 350 v2</a>
<a href="http://www.yeezy-bluetint.us.com">blue tint yeezy</a>
<a href="http://www.pandoracharms-jewelry.us.com">pandora charms</a>
<a href="http://www.vapormax-pascher.fr">air max pas cher</a>
<a href="http://www.fitflopsale-clearance.us.com">fitflops sale</a>
<a href="http://www.kyrieshoes4.us.com">kyrie 3</a>
<a href="http://www.kdshoes10.org">nike kd</a>
<a href="http://www.valentinoshoesoutlet.us">valentino shoes outlet</a>
<a href="http://www.yeezyboost.cz">adidas yeezy boost</a>
<a href="http://www.airmaxs-2017.us.com">nike air max</a>
<a href="http://www.yeezyboost-350.fr">yeezy boost 350</a>
<a href="http://www.curry4shoes.us">curry shoes</a>
<a href="http://www.vapormax-flyknit.us.com">vapor max</a>
<a href="http://www.adidaseqtsupport.us.com">adidas eqt support adv</a>
<a href="http://www.airmax-outlet.us">nike outlet store online</a>
<a href="http://www.kyrie4shoes.org">kyrie 4</a>
<a href="http://www.hoganoutlet-online.it">outlet hogan</a>
<a href="http://www.pandora-charms.it">pandora gioielli</a>
<a href="http://www.kd-10.us.com">kd 9</a>
<a href="http://www.yeezybeluga.us">yeezy beluga v2</a>
<a href="http://www.pandora-charm.us.com">pandora</a>
<a href="http://www.ultraboost-adidas.us">adidas ultra boost</a>
<a href="http://www.hyperdunk2017.org">hyperdunk</a>
<a href="http://www.vapormax2018.us">air max 2018</a>
<a href="http://www.airmaxs2018.us.com">nike air max 2018</a>
<a href="http://www.yeezyboost350v2.cz">yeezy boost</a>
<a href="http://www.airmaxoutletstore.us.com">nike outlet store online</a>
<a href="http://www.vapor-max.fr">nike vapor max</a>
<a href="http://www.yeezyboost350cz.com">yeezy boost 350 v2</a>
<a href="http://www.air-vapormax.fr">vapormax nike</a>
<a href="http://www.yeezy-boost.it">adidas yeezy boost</a>
<a href="http://www.kyrie-4.us">kyrie shoes</a>
<a href="http://www.adidasoutletshoes.us">adidas outlet</a>
<a href="http://www.yeezyboost-350v2.co.uk">yeezy 350</a>
<a href="http://www.lebronshoes15.us">lebron james shoes</a>
<a href="http://www.adidas-eqt.us">adidas eqt adv</a>
<a href="http://www.pandora--bijoux.fr">pandora</a>
<a href="http://www.lebron-15.org">lebron soldier</a>
<a href="http://www.longchamphandbagsoutlets.us.com">longchamp outlet</a>
<a href="http://www.airvapormax.us.com">nike vapor max flyknit</a>
<a href="http://www.mbtshoesclearance.us.com">mbt sandals</a>
<a href="http://www.yeezyboost-350.cz">yeezy boost 350</a>
<a href="http://www.nikeairhuarache.us.com">nike air huarache ultra</a>
<a href="http://www.goyardbags.us.com">goyard wallet</a>
<a href="http://www.louboutinoutletshoes.us">christian louboutin shoes</a>
<a href="http://www.yeezysboost-350.us">yeezy boost 350 v2</a>
<a href="http://www.yeezyboost350v2.it">adidas yeezy boost</a>
<a href="http://www.adidas-yeezy-boost.fr">yeezy boost</a>
<a href="http://www.max2017.us.com">nike air max 2018</a>
<a href="http://www.fitflopsshoessale.us.com">fitflops sale clearance</a>
<a href="http://www.yeezy-350.co.uk">yeezy 350</a>
<a href="http://www.yeezy-v2.us">adidas yeezy</a>
<a href="http://www.huaracheshoes.us">nike huarache</a>
<a href="http://www.airmax2018.us.com">nike air max</a>
โดย : lialrywaypeld    ไอพี : 121.205.246.184


ความคิดเห็นที่ 19
จันทร์ ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 08:40:33
wh0cd2412371 <a href=http://lisinoprilmedicaid.us.com/>lisinopril 10 mg</a>
โดย : Aaronses    ไอพี : 5.188.210.23


ความคิดเห็นที่ 20
พุธ ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 07:08:38
wh0cd2412371 <a href=http://cephalexin500.us.org/>Generic Cephalexin</a>
โดย : KennethCox    ไอพี : 5.188.210.19


ความคิดเห็นที่ 21
พุธ ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 07:09:26
wh0cd2412371 <a href=http://tadalafilcheapdelivery.us.com/>tadalafil 40mg</a>
โดย : Aaronses    ไอพี : 5.188.210.23


ความคิดเห็นที่ 22
ศุกร์ ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 06:38:20
wh0cd2412371 <a href=http://buywellbutrin.us.org/>wellbutrin xl 300mg</a>
โดย : KennethCox    ไอพี : 5.188.210.19


ความคิดเห็นที่ 23
ศุกร์ ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 06:38:24
wh0cd2412371 <a href=http://lisinoprilbestprices.us.com/>losartan lisinopril</a>
โดย : Aaronses    ไอพี : 5.188.210.23


ความคิดเห็นที่ 24
อาทิตย์ ที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 05:09:01
wh0cd2412371 <a href=http://bupropion.us.org/>bupropion online</a>
โดย : KennethCox    ไอพี : 5.188.210.19


ความคิดเห็นที่ 25
อาทิตย์ ที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 05:36:33
wh0cd2412371 <a href=http://wellbutrinmedicaid.us.org/>generic wellbutrin price</a>
โดย : Aaronses    ไอพี : 5.188.210.23


ความคิดเห็นที่ 26
จันทร์ ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 07:52:46
wh0cd2412371 <a href=http://buywellbutrin.us.org/>Buy Wellbutrin</a>
โดย : Brettfem    ไอพี : 5.188.210.22


ความคิดเห็นที่ 27
อังคาร ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 02:24:25
wh0cd2412371 <a href=http://buylevaquin.us.org/>levaquin online</a>
โดย : KennethCox    ไอพี : 5.188.210.19


ความคิดเห็นที่ 28
อังคาร ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 04:15:35
wh0cd2412371 <a href=http://cymbaltageneric.us.com/>cymbalta</a>
โดย : Aaronses    ไอพี : 5.188.210.23


ความคิดเห็นที่ 29
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 03:27:17
wh0cd2412371 <a href=http://buylevaquin.us.org/>Buy Levaquin Online</a>
โดย : Aaronses    ไอพี : 5.188.210.23


ความคิดเห็นที่ 30
เสาร์ ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 03:41:34
wh0cd2412371 <a href=http://retinamedicaid.us.org/>products with retin a</a>
โดย : Aaronses    ไอพี : 5.188.210.23


ความคิดเห็นที่ 31
อาทิตย์ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 13:58:05
wh0cd2412371 <a href=http://cialis20.us.com/>cialis 20</a>
โดย : KennethCox    ไอพี : 5.188.210.19


ความคิดเห็นที่ 32
อังคาร ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 11:53:22
wh0cd2412371 <a href=http://cymbaltageneric.us.com/>cymbalta</a>
โดย : KennethCox    ไอพี : 5.188.210.19


ความคิดเห็นที่ 33
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:58:43
wh0cd2412371 <a href=http://kamagrabestprices.us.com/>kamagra gel</a>
โดย : KennethCox    ไอพี : 5.188.210.19


ความคิดเห็นที่ 34
เสาร์ ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 07:29:31
wh0cd2412371 <a href=http://vardenafilmedicaid.us.org/>vardenafil hcl 20mg tab</a>
โดย : KennethCox    ไอพี : 5.188.210.19


ความคิดเห็นที่ 35
พุธ ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 21:22:27
wh0cd2412371 <a href=http://buylevaquin.us.org/>levaquin online</a>
โดย : KennethCox    ไอพี : 5.188.210.19


ความคิดเห็นที่ 36
จันทร์ ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 13:25:44
wh0cd2412371 <a href=http://tadalafilcheapdelivery.us.com/>tadalafil 40 mg</a>
โดย : Brettfem    ไอพี : 5.188.210.22


ความคิดเห็นที่ 37
พุธ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 03:56:01
wh0cd2412371 <a href=http://prednisonebestprices.us.com/>prednisone for dogs</a>
โดย : KennethCox    ไอพี : 5.188.210.19


ความคิดเห็นที่ 38
ศุกร์ ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 00:55:25
wh0cd2412371 <a href=http://tadalafilmedicaid.us.org/>tadalafil for sale</a>
โดย : KennethCox    ไอพี : 5.188.210.19


ความคิดเห็นที่ 39
เสาร์ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 23:20:48
wh0cd2412371 <a href=http://lisinoprilbestprices.us.com/>Lisinopril Oral</a>
โดย : KennethCox    ไอพี : 5.188.210.19


ความคิดเห็นที่ 40
จันทร์ ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 22:18:27
wh0cd2412371 <a href=http://buylevaquin.us.org/>buy levaquin</a>
โดย : KennethCox    ไอพี : 5.188.210.19

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us     Admin


Design by Namfang @ICT Support
Tel. 083-2030498,086-4229460